Debatowali o bezpieczeństwie

0
fot. KMP Mysłowice

W Szkole Podstawowej Sportowej przy ul. Gwarków 1 odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie w główniej mierze poświęcone zostało bezpieczeństwu w dzielnicy Piasek. W debacie udział wzięli Prezydent Dariusz Wójtowicz, policjanci, straż miejska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Piasek, przedstawiciele oświaty i mieszkańcy.

Wczoraj o godzinie 18.30 w Szkole Podstawowej Sportowej przy ul. Gwarków 1 odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie udział wzięli: Prezydent Dariusz Wójtowicz, komendant mysłowickiej Straży Miejskiej, przedstawiciele Rady Dzielnicy Piasek, pracownicy oświaty, radni, mieszkańcy oraz przedstawiciele mysłowickiej komendy policji na czele z I zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Romanem Fitrzykiem.

Inauguracji debaty dokonała Przewodnicząca Rady Dzielnicy Piasek Monika Hajduk, która przywitała zgromadzonych gości.

Po krótkiej inauguracji część merytoryczną rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Mysłowicach podinsp. Piotr Ślęzak. W swoim wystąpieniu podsumował i porównał pracę mysłowickich policjantów w roku 2019 do analogicznego okresu w roku poprzednim, przekazał informacje o stanie bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach oraz główne zagrożenia. Przypomniał także o zasadach funkcjonowania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz o realizowanym programie „Dzielnicowy bliżej nas”.

Po wystąpieniu naczelnika przyszedł czas na pytania gości, na które głównie odpowiadali Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz, I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Roman Fitrzyk.

Mieszkańcy chętnie przekazywali swoje spostrzeżenia i uwagi na temat bezpieczeństwa, które zostały odnotowane i będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach komisji bezpieczeństwa.