fot. ARAmedia

Z dniem dzisiejszym prezydent miasta, Edward Lasok, odwołał ze stanowiska dyrektora SP ZOZ Szpital nr 2 Ewę Ficę. Decyzja ta podyktowana jest szeregiem okoliczności, które powodują utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowiska dyrektora takiego podmiotu.

Ponadto ośmiu lekarzy zatrudnionych w kierowanym przez Ewę Ficę Szpitalu nr 2 złożyło wypowiedzenia umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym kierownik Oddziału Okulistycznego – informuje Rzecznik Prasowy UM. – Bezpośrednimi powodami takiej decyzji wyższego personelu medycznego są między innymi: braki w opracowaniu standardów dokumentacji szpitalnej, niesprzyjająca atmosfera pracy (podnoszone są zarzuty dotyczące mobbingu i zastraszania), dezorganizowanie pracy oddziałów oraz narażanie Oddziału Okulistycznego na utratę akredytacji do przeprowadzania specjalizacji z zakresu okulistyki.

Powyższe argumenty i decyzje wyższego personelu medycznego stanowić mogły poważne zagrożenie w udzielaniu świadczeń medycznych przez Szpital nr 2. Prezydent zwrócił się również do Rady Społecznej Szpitala, która, większością głosów, wyraziła pozytywną opinię uznając odwołanie Ewy Ficy za zasadne.

– Całość spraw związanych z zarządzaniem zakładem przekazana zostanie Mariuszowi Wołosz, zastępcy ds. administracyjno-finansowo-księgowych. Kolejno Rada Miasta podejmie uchwałę powołującą komisję ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego – dodaje Kamila Szal.

Źródło: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię