Wzmożone działania w rejonie przejazdów kolejowych

0
fot. pixabay

Policjanci z wydziału ruchu drogowego mysłowickiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzą akcję „ Bezpieczny przejazd ”. Mundurowi podczas działań swoją uwagę skupiają w rejonie przejazdów kolejowych na terenie Mysłowic.

Celem dzisiejszych działań „Bezpieczny przejazd” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach, wynikających z braku ostrożności na przejazdach oraz utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa. W czasie działań policjanci, wraz z funkcjonariuszami SOK apelować będą do kierowców korzystających z przejazdów o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i opuszczonych zapór oraz zatrzymywanie się przed znakiem „Stop”. Powyższe informacje kierowane będą również do rowerzystów i pieszych, przypominając, iż nie należy poruszać się po torowisku czy przechodzić przez tory, gdy szlabany są już opuszczone, licząc na to, że „może uda się zdążyć” przed pociągiem.

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
    omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to
  • wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here