Rekrutacja do projektu „Ja = sukces”

0
fot. foter.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do udziału w projekcie „Ja = sukces” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:

  • osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (powyżej 10 roku życia),
  • osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo,
  • młodzieży gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu proponowane są m.in.:

  • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • szkolenia edukacyjne i zawodowe,
  • wyjazdowe treningi kompetencji społecznych (w czasie wakacji, możliwość zabrania dzieci),
  • prawo jazdy kat. B,
  • treningi efektywnego uczenia się,
  • indywidualne usługi poszukiwania pracy.

Podczas zajęć grupowych MOPS zapewnia opiekę nad dziećmi i posiłek. Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą w nim uczestniczyć osoby objęte wcześniej wsparciem w ramach projektu „Mysłowickie lepsze jutro”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do 25 stycznia w MOPS przy ul. Gwarków 24, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14, pokój nr 1, tel. 32 317 36 33.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here