Od 17 marca będziemy wybierać radnych dzielnic

0

Już 17  marca rozpoczną się wybory do dwunastu rad dzielnic w Mysłowicach. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, kto będzie reprezentował ich dzielnicę i działał na jej rzecz, a po utworzeniu rady współuczestniczyć w podziale środków finansowych na lokalne remonty i inwestycje.

Nasze miasto podzielone jest na 14 dzielnic i każda z nich reprezentowana jest przez radę dzielnicy. Tę z kolei tworzy 15 członków wybieranych podczas zebrań wyborczych. Wybory do Rady Dzielnicy Wesoła oraz Krasowy zostaną zarządzone później z uwagi na to, że nierozstrzygnięta jest jeszcze kwestia utworzenia na wniosek mieszkańców 15. dzielnicy Mysłowic – Ławek. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Aby zebranie wyborcze było ważne i skutkowało wybraniem przedstawicieli rady dzielnicy, konieczna jest obecność przynajmniej 60 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze i zgłoszenie co najmniej 15 kandydatów do członków rady.

Każda z rad dzielnic ma do dyspozycji 50 tys. zł rocznie. Środki te przeznaczane są w głównej mierze na zadania inwestycyjne, jak budowy chodników czy współfinansowanie budowy obiektów sportowych.  Do zadań rady dzielnicy należy m.in. opiniowanie ważnych z punktu widzenia danej dzielnicy dokumentów czy inwestycji, współdziałanie z policją, strażą miejską i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

To właśnie mieszkańcy danej dzielnicy wiedzą najlepiej, jakie rozwiązania, inwestycje lub remonty byłyby najbardziej pomocne i potrzebne dla lokalnej społeczności. Zachęcamy zatem, by wziąć udział w wyborach i aktywnie uczestniczyć w życiu swojej dzielnicy.

Harmonogram wyborów w poszczególnych dzielnicach dostępny jest tutaj.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here