Zaproszenie dla przedsiębiorców

0
FOT. UM Mysłowice

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza wszystkich przedsiębiorców do udziału w Programie „Rodzina 3+” oraz rządowym programie dla rodzin wielodzietnych. Celem Programów jest promowanie rodziny, w tym rodziny wielodzietnej, wzmocnienie ich kondycji finansowej oraz wyrównanie szans lepszego rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinie.

Programy maja charakter otwarty, tzn. wszyscy, którzy chcą zostać ich Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie ich realizacji.

Firma lub instytucja przystępująca do programów buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców. Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Karty oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie swojego logo i danych teleadresowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Udział w Programach stwarza możliwość poszerzenia grona klientów.

Informacje o zasadach udziału w Programach można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mysłowice pok. 321 tel. (32) 317 13 09.

Nadesłano przez: UM Mysłowice