MPWiK – miejska sieć wodociągów i kanalizacji musi się poprawić!

0
fot. nadesłano

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ubiegłym roku rozpoczęło realizację strategii opartej o długoterminową poprawę stanu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ma ona na celu jak najobszerniejszą modernizację sieci przede wszystkim dla poprawy życia mieszkańców, gdyż dzięki regularnym naprawom i wymianom ograniczy się ilość awarii, wyłączeń wody oraz utrudnień w komunikacji.

W związku z tym w roku bieżącym podjęto kroki celem polepszenia stanu sieci i poza wieloma awaryjnymi wymianami zrealizowano inwestycje między innymi w ulicach Kasztanowej i Malinowej. Na całej długości ulicy Kasztanowej zmodernizowano kanalizację sanitarną oraz przepięto wszystkie przyległe budynki pod nową sieć. Na Malinowej natomiast wymieniono 28 m kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni. Dodatkowo dokonano awaryjnej wymiany odcinków przy ulicy Granicznej, Konopnickiej, Cichej, Kościelniaka i Gagarina.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono również 4 wnioski o pożyczki długoterminowe na sfinansowanie modernizacji sieci wodociągowej przy ulicy Plebiscytowej, osiedlu domków sigma w Kosztowach, Wiosny Ludów i Kosztowskiej wraz z Zachęty. Dwa pierwsze wnioski już zostały rozpatrzone pozytywnie.

Przekazanie placu budowy przy ulicy Plebiscytowej nastąpiło 30 kwietnia, a prace wykonywane będą przez wybraną firmę zewnętrzną. Inwestycja obejmie wymianę 950 m sieci wodociągu oraz 35 przyłączy do granic działek. W chwili obecnej przez nieszczelny wodociąg odnotowuje się bardzo duże straty wody, a jego modernizacja pozwoli między innymi ograniczyć zakup wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec września.

Podobna sytuacja ma miejsce przy osiedlu domków sigma w Kosztowach. Tam sprawa jest o tyle skomplikowana, że zbudowana w latach 70. sieć wodociągowa przebiega bezpośrednio pod budynkami mieszkalnymi. W związku z tym jakiekolwiek awarie wymuszają wejście pracowników MPWiK na działki prywatne. Ponadto stwarza to zagrożenie, gdyż przez ukryte wycieki wody może dojść do wypłukania fundamentów i obniżenia stabilności domów. Firma, która wygrała przetarg na wykonawstwo, zgodnie z nowym projektem wymieni 1600 m sieci wodociągowej, która ulokowana zostanie w drodze oraz wykona 950 m przyłączy. Prace już zostały rozpoczęte i potrwają do połowy listopada.

Ulice Wiosny Ludów i Kosztowska wraz z Zachęty nie zostały ostatnim razem zaakceptowane, dlatego wnioski o dofinansowanie modernizacji sieci zostały z końcem kwietnia złożone po raz kolejny. Jeżeli WFOŚiGW rozpatrzy je pozytywnie, rozpoczęcie prac planowane jest w drugim półroczu. Dlatego też przez wzgląd na zakres aktualnie realizowanych zadań oraz częstotliwość innych awarii niespodziewanie pojawiających się na terenie Mysłowic, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że awarii w mieście jest wiele, o czym mysłowiczanie są na bieżąco informowani na łamach strony internetowej spółki oraz sms-owego systemu powiadamiania. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż aktualnie MPWiK wykonuje znacznie więcej prac niż w latach poprzednich. W związku z tym przerwy w dostawie wody mogą mieć miejsce w krótszym lub dłuższym przedziale czasowym, jednak należy mieć świadomość, iż jest to niezbędny aspekt podczas usuwania awarii i realizacji inwestycji.

Sukcesywnie wdrażana jest również strategia ograniczająca uciążliwość dla mieszkańców, dlatego MPWiK dąży do założenia jak największej liczby tzw. zasuw liniowych, które podczas wykonywania prac pozwolą zmniejszyć obszar, gdzie przerwy w dostawie wody mogą występować.

Nadesłano przez: MPWiK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here