Śmiało w przyszłość z urzędem pracy

0

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, że uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Śmiało w przyszłość”.

Podejmowane działania pozwolą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie samozatrudnienia oraz zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Dla osób bezrobotnych zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:

  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 osób, w tym 20 kobiet – informacja w pokoju nr 17 urzędu pracy – tel. 32 223 16 09;
  • Szkolenie indywidualne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 10 osób, w tym 5 kobiet – informacja w pokoju nr 11 urzędu pracy – tel. 32 223 26 06;
  • Indywidualny Plan Działania dla wszystkich uczestników.

Uczestnikami projektu mogą być kobiety i mężczyźni zarejestrowani w mysłowickim urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem osób uznanych w myśl ustawy za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Źródło: PUP Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here