Kwalifikacja wojskowa w Mysłowicach

0
fot. ARAmedia

W naszym mieście kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 3 marca i potrwa do 24 marca. O terminie stawiennictwa mieszkańcy Mysłowic zostaną powiadomieni osobiście za pomocą wezwań imiennych wysłanych przez prezydenta.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

 1. mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. kobiet urodzonych w latach 1990 – 1995, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 4. osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 5. osób urodzonych w latach 1993 – 1994, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli ktoś z ważnych przyczyn (takich jak wyjazd, choroba itp.) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinien zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Mysłowice za pośrednictwem Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich najpóźniej w dniu, w którym był zobowiązany do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają mu na stawienie się w tym terminie. Osobie składającej zawiadomienie zostanie określony nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie pracy komisji.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Strumieńskiego 6 (tel. 32 222 66 70 wew. 48 – czynny tylko podczas trwania kwalifikacji wojskowej).

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej dostępne są pod numerem telefonu 32 317 11 99 czynnym do 28 lutego w czasie pracy urzędu miasta.

Pełna treść obwieszczenia Wojewody Śląskiego dotyczącego tegorocznej kwalifikacji wojskowej dostępna jest tutaj.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here