Być może nie zdecydowaliście się jeszcze, na co oddać swój 1% podatku – oto nasza kolejna propozycja.

Fundacja

Naszym statutowym celem jest poprawa ochrony zdrowia i promocja ratowania życia osób cierpiących na nowotwory krwi i choroby pokrewne. Fundacja, poprzez rozpowszechnianie idei „podaruj innym cząsteczkę siebie”, dąży do spopularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy o krwiodawstwie, transplantacji i przeszczepach szpiku kostnego. Instytucja ma również na celu integrację środowisk promujących program ochrony zdrowia. Główne zadania realizujemy poprzez organizację Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej oraz innych akcji.

Transplantacja szpiku kostnego

Jest sposobem ratowania życia ludzi chorych na śmiertelne choroby, w których szpik zazwyczaj nie pracuje prawidłowo, uległ zanikowi albo komórki prawidłowe uległy wyparciu przez komórki nowotworowe (np. w białaczce). Komórki do przeszczepienia można pobrać od dawcy bezpośrednio ze szpiku albo z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia. Obecnie komórki krwiotwórcze pobiera się najczęściej metodą bezinwazyjną. Aby móc pobrać komórki, należy znaleźć zdrowego dawcę, który posiada takie same geny odpowiadające za zgodność tkankową. Tylko niewielka część chorych znajduje dawcę wśród rodzeństwa, gdyż szansa na odziedziczenie tych samych genów wynosi tylko 25%. Dlatego dla większości chorych trzeba szukać dawcy wśród zapisanych w rejestrach dawców niespokrewnionych.

W Polsce Centralny Rejestr Dawców Szpiku jest prowadzony przez „Poltransplant”, podległe Ministrowi Zdrowia Centrum ds. Transplantacji. Do tego rejestru rekrutuje dawców kilkanaście ośrodków. W województwie śląskim taka rolę pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Do chwili obecnej pozyskano ponad 300 tys. potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, dzięki czemu nasz kraj sytuuje się w środku tabeli pośród innych krajów europejskich. Jest to istotny postęp w porównaniu do sytuacji sprzed kilku laty, gdy znajdowaliśmy się na końcu tabeli. W porównaniu do wzorcowego rejestru niemieckiego obejmującego ok. 5 mln potencjalnych dawców, w dalszym ciągu można mówić o dzielącej nas „przepaści”. Dlatego bardzo ważne są akcje rekrutacyjne uświadamiające celowość oddawania komórek krwiotwórczych jako metody bezpiecznej. Dawca po oddaniu komórek krwiotwórczych czuje się dobrze, ponieważ jest to ubytek zaledwie ok. 2% jego potencjału krwiotwórczego, który zazwyczaj w ciągu ok. 2 tygodni zostaje uzupełniony.

Nowoczesny patriotyzm

W światowym rejestrze obecnie jest zarejestrowanych ponad 20 mln potencjalnych dawców. W przypadku nieznalezienia dla pacjentów dawcy polskiego, poszukiwania prowadzi się w rejestrze światowym. W Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadza się prawie połowę zabiegów przeszczepów szpiku od dawców niespokrewnionych.

Cieszy nas fakt, iż świadomość społeczna Polaków wynikająca z promocji transplantologii i honorowego krwiodawstwa stale rośnie. Przykładem tego jest ciągłe powstawanie klubów Honorowych Dawców Krwi oraz wzrost liczby dawców.
Warto więc pamiętać o wspieraniu polskiego rejestru. Na terenie Polski koszty poboru szpiku oraz jego przewóz  wynoszą dwadzieścia kilka tysięcy złotych. Koszty pozyskania dawców szpiku z rejestrów niemieckich to ok. 15.000 euro, a koszt ze Stanów Zjednoczonych – 40.000 dolarów. Wszystko jest finansowane ze środków NFZ.

Oddanie cząstki siebie jest nowoczesną formą patriotyzmu. W tej chwili to my możemy podarować cząstkę siebie i uratować komuś życie.

1%

Jesteśmy już z Wami prawie 3 lata. Przez ten okres nie tylko organizowaliśmy Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, ale przede wszystkim promowaliśmy potrzebę krwiodawstwa i transplantacji szpiku kostnego, pomagaliśmy chorym na białaczkę, a także wspieraliśmy uzdolnioną sportowo młodzież.

W 2012 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogliśmy się starać o status Organizacji Pożytku Publicznego. W tym roku po raz pierwszy mogą Państwo przekazać nam 1% swojego podatku.

Bardzo prosimy – pamiętajcie o nas przy rocznych rozliczeniach podatkowych: KRS 0000356025.

Nadesłano przez: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz – Olszewskiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię