fot. Andrzej Pągowski

Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk, informuje, że w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

W Mysłowicach kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 11 lutego i potrwa do 1 marca 2013 roku. O terminie stawiennictwa na kwalifikację wojskową mieszkańcy Mysłowic zostaną powiadomieni osobiście.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1992 – 1993, którym: została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Mysłowice za pośrednictwem Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich. Zawiadomienie powinna zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Osobie składającej zawiadomienie zostanie określony nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie pracy komisji.

Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej odbywać się będą w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Strumieńskiego 6.
tel. 32 31-71-234 – czynny do dnia 8 lutego 2013 r. w czasie pracy Urzędu Miasta
tel. (32) 222-66-70 wew. 48 – czynny tylko podczas trwania kwalifikacji wojskowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię