Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej o nazwie Słupna

0
fot. MOK

Mieszkańcy Miasta złożyli wniosek o utworzenie nowej jednostki pomocniczej Miasta Mysłowice. Nowa jednostka o nazwie Słupna powstałaby w wyniku podziału aktualnie istniejących Dzielnic: Brzęczkowice i Słupna, Mysłowice – Centrum, Stare Miasto, Janów Miejski – Ćmok.

Dzielnica Słupna byłaby 16 jednostką pomocniczą miasta. Proponowany obszar nowej jednostki obejmowałby ulice: B. Głowackiego, E. Caspariego, J. Sułkowskiego, J. Korczaka, Gen. J. Ziętka numery nieparzyste 1-13 i 2, Ks. J. Kani, K. Miarki 36, Kolejowa 2-2a, Krótka, Oświęcimska od 13 do końca nr nieparzyste oraz od 48 do końca nr parzyste, Promenada od źródełka od nr 5 do końca, Portowa, Robotnicza nr 68 – 71, Rzeczna, Skośna, Stadionowa od nr 1 do linii kolejowej, S. Żeromskiego.

Rada Miasta Mysłowice na sesji w dniu 31 października 2019 r. zarządziła przeprowadzenie konsultacji w sprawie złożonego wniosku o powstanie nowej jednostki pomocniczej. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 4 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. W ramach konsultacji można wypełnić ankietę konsultacyjną, w której należy poprzeć inicjatywę lub wypowiedzieć się przeciw.

Ankietę można złożyć w następujących placówkach:

  • Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach;
  • II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach;
  • Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 w Mysłowicach;
  • Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Kard. A. Hlonda 16 w Mysłowicach;
  • Urzędzie Miasta Mysłowice w Kancelarii Rady Miasta Plac Wolności 5 w Mysłowicach.
  • elektronicznie poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl.

Pliki do pobrania: