Remonty dróg – gdzie pojawią się drogowcy jeszcze w tym roku

0
fot. Facebook

Urząd Miasta Mysłowice poinformował o planach remontów dróg, które będą wykonane jeszcze w tym roku. Wśród ulic planowanych do naprawy znajdą się te, o których remont mieszkańcy dopominali się przez lata.

1. ul. Moniuszki – zostanie wyremontowana od ul. Wielkiej Skotnicy do ul. Działkowej na długości ok. 130 m wraz z chodnikami. Remont obejmuje sfrezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników i nawierzchni chodnika na kostkę betonową. Roboty wykonuje Zakład Robót Drogowych DIORYT Musiał, Wach, Rotyński spółka jawna. Termin wykonania robót mija w dniu 9.12.2019 r.

2. ul. Kwiatowa – zakres prac obejmuje fragment drogi od ul. Różyckiego do ul. Nowowiejskiego na długości ok. 300 m oraz odbudowę istniejących już chodników. Remont obejmuje sfrezowanie i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników i nawierzchni chodnika na nowy beton asfaltowy wraz z towarzyszącymi przebrukami istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Firma wyłoniona w przetargu to ZRDiTZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński spółka jawna. Termin wykonania robót to 9.12.2019 r.

3. ul. Różyckiego – remont będzie wykonany od ul. Kwiatowej do ul. Chopina na długości ok. 310 m. W jego zakres wchodzi także odnowa chodników, zjazdów oraz parkingów. Roboty drogowe to m.in. sfrezowanie i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników, nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz z wymianą nawierzchni na parkingu z płyt ażurowych i kostki betonowej. Do wykonania remonty została wyłoniona firma ZRDiTZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński spółka jawna. Zgodnie z podpisaną umową prace muszą zostać zakończone do dnia 9.12.2019 r.

4. ul. Korfantego – od ul. Gen. Ziętka do ul. Nad Przemszą na długości ok. 350 m. wraz z chodnikami oraz zjazdami poprzez m.in sfrezowanie i ułożenie warstwy BITUFOR i siatki typu lekkiego, warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników, przebrukowaniem istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz odbudową nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego. Remont wykona firma COLAS Polska Sp. z o.o , 62-070 Palędzie. W najbliższym czasie zostanie ustalona data wykonania prac oraz podpisania umowy.

5 ul. Stokrotek – od ul. Mikołowskiej w kierunku garaży i ul. Obrzeżna Zachodnia na długości ok. 340 m. Zostanie sfrezowanai ułożona warstwa wiążąca i ścieralna z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych i wymianą krawężników. Roboty COLAS Polska Sp. z o.o , 62-070 Palędzie. Termin podpisania umowy i wykonania prac będzie podany w najbliższym czasie.

6. ul. Podgórska – od ul. Gen. Ziętka w kierunku ogródków działkowych na długości ok. 250 m. Zakres prac obejmuje również pobocza trawiaste. Roboty to m.in sfrezowanie i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych, wymianą krawężników betonowych oraz zahumusowaniem poboczy. W przetargu została wyłoniona firma COLAS Polska Sp. z o.o , 62-070 Palędzie. Termin podpisania umowy oraz wykonania prac będzie podany niedługo.

7. ul. Górnicza – od ul. K. Miarki do ul. Robotniczej na długości ok. 100 m. Roboty obejmują również chodniki oraz zjazdy. Remont dotyczy sfrezowania nawierzchni asfaltowej, rozebrania płyt betonowych typu trylinka, wykonania koryta drogowego, wykonania nowej konstrukcji jezdni z warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych, wymianą krawężników, wymianą nawierzchni chodnika i zjazdów na kostkę betonową. Remont wykona Zakład Robót Drogowych DIORYT Musiał, Wach, Rotyński spółka jawna. Termin wykonania robót mija w dniu 9.12.2019 r.