MBO 2019: lista zadań przyjętych i odrzuconych

0
mat. prasowe

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu dzisiejszym Urząd Miasta Mysłowice opublikował listę zadań przyjętych i odrzuconych w tegorocznej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Do każdego wnioskodawcy zostanie także wysłana informacja o wyniku weryfikacji. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów, tj. do 26.08.2019 r.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.

Rozpoznanie odwołania następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Numer formularza

Nazwa zadania Dzielnica Szacunkowy koszt Wynik oceny Uzasadnienie oceny
1 LETNIE KINO PLENEROWE W DZIELNICY WESOŁA Wesoła 10 000 zł POZYTYWNA Brak uwag
2 BUDOWA PLACU ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁA Wesoła

70 000 zł

NEGATYWNA Informacje podane w formularzu,
w szczególności w kosztorysie,
nie precyzują jakie elementy ma zawierać inwestycja. Nie uwzględniono kosztów projektowania. W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe.
3 RELAX NA WINKLU Larysz-Hajdowizna

48 466 zł

POZYTYWNA Brak uwag
4 BUDOWA ALEI PARKOWEJ WRAZ Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ PARKU BOŃCZYK Bończyk-Tuwima

101 000 zł

NEGATYWNA W bezpośredniej bliskości projektowanej inwestycji planowana jest modernizacja gazociągu. Trwa proces wydawania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. Termin rozpoczęcia planowanych prac modernizacyjnych nie jest znany.

 

W ocenie zespołu ds. weryfikacji projektowane zadanie będzie generowało koszty utrzymania, których w formularzu nie wskazano.

 

Realizacja drugiego etapu projektowanej inwestycji bez realizacji etapu pierwszego.

5 MODERNIZACJA – PRZEPROJEKTOWANIE MIASTECZKA ROWEROWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Bończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNA Brak uwag
6 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH MIĘDZY UL. G. ZAPOLSKIEJ I M. JASTRUNA Bończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu. Nie uwzględniono kosztów projektowania.
7 STREFY RELAKSU RODZINNEGO – INTEGRACYJNY PLAC ZABAW Bończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNA Brak uwag
8 ZABUDOWA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH, KWIETNIKÓW NA LATARNIE I DOSADZENIE KROKUSÓW NA „POLANIE PAMIĘCI” Bończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu.

 

W ocenie zespołu ds. weryfikacji zadanie służy jedynie wąskiej grupie społecznej.

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

9 MONTAŻ ŁAWEK I KWIETNIKÓW, NASADZEŃ ZIELENI PRZED KINEM ZNICZ (FILIA MOK, LARYSKA 5) Brzezinka

16 000 zł

NEGATYWNA Błąd na liście poparcia
10 DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJ Mysłowice-Centrum

137 600 zł

POZYTYWNA Brak uwag
11 PLAC ZABAW „MAŁPI GAJ” PRZY ULICY WRZOSOWEJ Brzezinka

108 000 zł

NEGATYWNA Błąd na liście poparcia
12 STREFA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU – BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY KOSZTOWY – SIGMA Kosztowy

94 000 zł

NEGATYWNA Propozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji.
13 PARK SZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Wesoła

120 686 zł

POZYTYWNA Brak uwag
14 PUMPTRACK Brzęczkowice i Słupna

145 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
15 BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI Kosztowy

94 800 zł

POZYTYWNA Brak uwag
16 PARK JANOWSKI ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ (ETAP 1) ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW Janów Miejski – Ćmok

150 500 zł

POZYTYWNA Brak uwag
17 ALTERNATYWNIE MYSŁOWICE – BRZEZINKA Brzezinka

100 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
18 MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE – STARÓWKA Stare Miasto

77 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
19 MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE – SŁUPNA „ALTERNATYWNA WYSPA” Brzęczkowice i Słupna

125 000 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu.
20 ZAKUP MATY DO SPORTÓW WALKI, ODMALOWANIE MAŁEJ SALKI W MOSIR MYSŁOWICE PRZY UL. KS. BOŃCZYKA 32Z I DOKUPIENIE SPRZĘTU SIŁOWEGO Bończyk-Tuwima

30 000 zł

NEGATYWNA Zakres propozycji zadania będzie realizowany poza Mysłowickim Budżetem Obywatelskim w innym terminie.
21 STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACH Szopena-Wielka Skotnica 99 146 zł POZYTYWNA Brak uwag
22 BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY PARKU DZIEĆKOWICE Dziećkowice

13 720 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu. Nie uwzględniono kosztów projektowania.
23 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU DZIEĆKOWICE Dziećkowice

91 468 zł

POZYTYWNA Brak uwag
24 „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA” DZIELNICA ŁAWKI Ławki

57 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
25 BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO W DZIELNICY KRASOWY Krasowy

96 800 zł

POZYTYWNA Brak uwag
26 ZATOCZKI PARKINGOWE PRZEPLATANE ZIELENIĄ WZDŁUŻ UL. STAWOWEJ (POŁUDNIOWA STRONA OD ŚWIERCZYNY DO GWARKÓW) Piasek

81 456 zł

POZYTYWNA Brak uwag
27 SKATEPARK: REAKTYWACJA/ODRODZENIE Brzęczkowice i Słupna

148 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
28 MURAL NA 100-LECIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO Stare Miasto

43 000 zł

NEGATYWNA Propozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji. Obiekty podane jako lokalizacje znajdują się we władaniu Skarbu Państwa oraz osób prywatnych.
29 BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP3 Janów Miejski – Ćmok

137 600 zł

POZYTYWNA Brak uwag
30 INTELIGENTNY MONITORING DZIELNICOWY – BEZPIECZNY LARYSZ Larysz-Hajdowizna

57 700 zł

NEGATYWNA Zadanie przewiduje realizację inwestycji ze wskazanym z góry podmiotem gospodarczym, bez uwzględnienia przepisów prawa zamówień publicznych.

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

31 REWITALIZACJA SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO W PARKU ZAMKOWYM Stare Miasto

80 000 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji obecnie brak jest dokumentacji i niezbędnych ekspertyz pozwalających na realizację inwestycji w podanej lokalizacji – zmiana przeznaczenia obiektu. W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe
w stosunku do podanego zakresu.
32 PSI PARK Brzęczkowice i Słupna

100 000 zł

NEGATYWNA Błąd na liście poparcia
33 LAWENDOWE MYSŁOWICE Wesoła

80 000 zł

NEGATYWNA Propozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji – rowy przydrożne.

 

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania – ze względu na możliwą potrzebę sezonowego nasadzania
i pielęgnacji.

34 PARK MORGI – ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ Morgi

74 000 zł

POZYTYWNA Brak uwag
35 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WYBICKIEGO Morgi

5 500 zł

POZYTYWNA Brak uwag
36 ŁAWKI I KOSZE NA UL. LEŚNEJ Morgi

9 400 zł

NEGATYWNA Propozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji – w części w obrębie lasu. Negatywne stanowisko zarządcy drogi.
37 BEZPIECZNY STRAŻAK – BEZPIECZNY MYSŁOWICZANIN. ZAKUP DEFIBRYLATORA AED I CZUJEK CZADU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ UBRAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA STRAŻAKÓW Janów Miejski – Ćmok

147 000 zł

NEGATYWNA W ocenie zespołu ds. weryfikacji propozycja zadania, jej zakres i lokalizacja nie spełnia kryterium ogólnodostępności oraz służy wąskiej grupie społecznej.
38 KWIETNIKI NA LATARNIACH WZDŁUŻ ULICY MARII KONOPNICKIEJ OD RONDA Z UL. LARYSKĄ DO ULICY PCK Larysz-Hajdowizna

63 100 zł

NEGATYWNA Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here