MBO 2019: lista zadań przyjętych i odrzuconych

0
mat. prasowe

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu dzisiejszym Urząd Miasta Mysłowice opublikował listę zadań przyjętych i odrzuconych w tegorocznej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Do każdego wnioskodawcy zostanie także wysłana informacja o wyniku weryfikacji. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów, tj. do 26.08.2019 r.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.

Rozpoznanie odwołania następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Numer formularza

Nazwa zadaniaDzielnicaSzacunkowy kosztWynik ocenyUzasadnienie oceny
1LETNIE KINO PLENEROWE W DZIELNICY WESOŁAWesoła10 000 złPOZYTYWNABrak uwag
2BUDOWA PLACU ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁAWesoła

70 000 zł

NEGATYWNAInformacje podane w formularzu,
w szczególności w kosztorysie,
nie precyzują jakie elementy ma zawierać inwestycja. Nie uwzględniono kosztów projektowania. W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe.
3RELAX NA WINKLULarysz-Hajdowizna

48 466 zł

POZYTYWNABrak uwag
4BUDOWA ALEI PARKOWEJ WRAZ Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ PARKU BOŃCZYKBończyk-Tuwima

101 000 zł

NEGATYWNAW bezpośredniej bliskości projektowanej inwestycji planowana jest modernizacja gazociągu. Trwa proces wydawania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. Termin rozpoczęcia planowanych prac modernizacyjnych nie jest znany.

 

W ocenie zespołu ds. weryfikacji projektowane zadanie będzie generowało koszty utrzymania, których w formularzu nie wskazano.

 

Realizacja drugiego etapu projektowanej inwestycji bez realizacji etapu pierwszego.

5MODERNIZACJA – PRZEPROJEKTOWANIE MIASTECZKA ROWEROWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIBończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNABrak uwag
6PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH MIĘDZY UL. G. ZAPOLSKIEJ I M. JASTRUNABończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu. Nie uwzględniono kosztów projektowania.
7STREFY RELAKSU RODZINNEGO – INTEGRACYJNY PLAC ZABAWBończyk-Tuwima

104 800 zł

POZYTYWNABrak uwag
8ZABUDOWA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH, KWIETNIKÓW NA LATARNIE I DOSADZENIE KROKUSÓW NA „POLANIE PAMIĘCI”Bończyk-Tuwima

104 800 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu.

 

W ocenie zespołu ds. weryfikacji zadanie służy jedynie wąskiej grupie społecznej.

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

9MONTAŻ ŁAWEK I KWIETNIKÓW, NASADZEŃ ZIELENI PRZED KINEM ZNICZ (FILIA MOK, LARYSKA 5)Brzezinka

16 000 zł

NEGATYWNABłąd na liście poparcia
10DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJMysłowice-Centrum

137 600 zł

POZYTYWNABrak uwag
11PLAC ZABAW „MAŁPI GAJ” PRZY ULICY WRZOSOWEJBrzezinka

108 000 zł

NEGATYWNABłąd na liście poparcia
12STREFA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU – BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY KOSZTOWY – SIGMAKosztowy

94 000 zł

NEGATYWNAPropozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji.
13PARK SZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14Wesoła

120 686 zł

POZYTYWNABrak uwag
14PUMPTRACKBrzęczkowice i Słupna

145 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
15BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKIKosztowy

94 800 zł

POZYTYWNABrak uwag
16PARK JANOWSKI ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ (ETAP 1) ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAWJanów Miejski – Ćmok

150 500 zł

POZYTYWNABrak uwag
17ALTERNATYWNIE MYSŁOWICE – BRZEZINKABrzezinka

100 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
18MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE – STARÓWKAStare Miasto

77 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
19MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE – SŁUPNA „ALTERNATYWNA WYSPA”Brzęczkowice i Słupna

125 000 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu.
20ZAKUP MATY DO SPORTÓW WALKI, ODMALOWANIE MAŁEJ SALKI W MOSIR MYSŁOWICE PRZY UL. KS. BOŃCZYKA 32Z I DOKUPIENIE SPRZĘTU SIŁOWEGOBończyk-Tuwima

30 000 zł

NEGATYWNAZakres propozycji zadania będzie realizowany poza Mysłowickim Budżetem Obywatelskim w innym terminie.
21STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACHSzopena-Wielka Skotnica99 146 złPOZYTYWNABrak uwag
22BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY PARKU DZIEĆKOWICEDziećkowice

13 720 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe w stosunku do podanego zakresu. Nie uwzględniono kosztów projektowania.
23MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU DZIEĆKOWICEDziećkowice

91 468 zł

POZYTYWNABrak uwag
24„BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA” DZIELNICA ŁAWKIŁawki

57 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
25BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO W DZIELNICY KRASOWYKrasowy

96 800 zł

POZYTYWNABrak uwag
26ZATOCZKI PARKINGOWE PRZEPLATANE ZIELENIĄ WZDŁUŻ UL. STAWOWEJ (POŁUDNIOWA STRONA OD ŚWIERCZYNY DO GWARKÓW)Piasek

81 456 zł

POZYTYWNABrak uwag
27SKATEPARK: REAKTYWACJA/ODRODZENIEBrzęczkowice i Słupna

148 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
28MURAL NA 100-LECIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGOStare Miasto

43 000 zł

NEGATYWNAPropozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji. Obiekty podane jako lokalizacje znajdują się we władaniu Skarbu Państwa oraz osób prywatnych.
29BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP3Janów Miejski – Ćmok

137 600 zł

POZYTYWNABrak uwag
30INTELIGENTNY MONITORING DZIELNICOWY – BEZPIECZNY LARYSZLarysz-Hajdowizna

57 700 zł

NEGATYWNAZadanie przewiduje realizację inwestycji ze wskazanym z góry podmiotem gospodarczym, bez uwzględnienia przepisów prawa zamówień publicznych.

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

31REWITALIZACJA SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO W PARKU ZAMKOWYMStare Miasto

80 000 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji obecnie brak jest dokumentacji i niezbędnych ekspertyz pozwalających na realizację inwestycji w podanej lokalizacji – zmiana przeznaczenia obiektu. W ocenie zespołu ds. weryfikacji koszty realizacji zadania podane w formularzu będą wyższe
w stosunku do podanego zakresu.
32PSI PARKBrzęczkowice i Słupna

100 000 zł

NEGATYWNABłąd na liście poparcia
33LAWENDOWE MYSŁOWICEWesoła

80 000 zł

NEGATYWNAPropozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji – rowy przydrożne.

 

Zadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania – ze względu na możliwą potrzebę sezonowego nasadzania
i pielęgnacji.

34PARK MORGI – ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJMorgi

74 000 zł

POZYTYWNABrak uwag
35DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WYBICKIEGOMorgi

5 500 zł

POZYTYWNABrak uwag
36ŁAWKI I KOSZE NA UL. LEŚNEJMorgi

9 400 zł

NEGATYWNAPropozycja zadania niemożliwa do realizacji w podanej lokalizacji – w części w obrębie lasu. Negatywne stanowisko zarządcy drogi.
37BEZPIECZNY STRAŻAK – BEZPIECZNY MYSŁOWICZANIN. ZAKUP DEFIBRYLATORA AED I CZUJEK CZADU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ UBRAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA STRAŻAKÓWJanów Miejski – Ćmok

147 000 zł

NEGATYWNAW ocenie zespołu ds. weryfikacji propozycja zadania, jej zakres i lokalizacja nie spełnia kryterium ogólnodostępności oraz służy wąskiej grupie społecznej.
38KWIETNIKI NA LATARNIACH WZDŁUŻ ULICY MARII KONOPNICKIEJ OD RONDA Z UL. LARYSKĄ DO ULICY PCKLarysz-Hajdowizna

63 100 zł

NEGATYWNAZadanie będzie generowało  koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here