Mysłowice dołączyły do „zdrowych miast”

0

Na lutowej sesji radni podjęli decyzję o przystąpieniu Mysłowic do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które zrzesza 40 miast współpracujących m.in. w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Członkostwo pozwoli mysłowickim organizacjom pozarządowym pozyskiwać środki finansowe, a miastu rozszerzać działania prozdrowotne i proekologiczne.

SZMP funkcjonuje od 1993 r. i obejmuje 40 gmin z terenu całej Polski, w tym ze Śląska Chorzów, Jaworzno, Rudę Śląską i Tychy oraz z kraju m.in. Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawę czy Wrocław. Głównymi celami, jakie stawia sobie organizacja, są: poprawa stanu zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminach, wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach, aktywizowanie społeczności do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia oraz rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami „zdrowych miast” w kraju i na świecie. Za priorytety uznano profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz układu krążenia, walkę i zapobieganie uzależnieniom, problemy osób niepełnosprawnych, a także ochronę środowiska.

Osiągnięcie postawionych sobie celów stowarzyszenie realizuje poprzez organizację corocznych konferencji „zdrowych miast”, podczas których członkowie wymieniają doświadczenia, poglądy oraz sprawdzone działania prozdrowotne. Ponadto odbywają się cykliczne szkolenia koordynatorów lokalnych oraz konkursy na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych.

SZMP współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz ze Światową Organizacja Zdrowia, bierze również udział w imprezach prozdrowotnych i proekologicznych.

Oprócz aktywności miasta warunkiem członkostwa w SZMP jest opłacenie corocznej składki. Na chwilę obecną jest to 0,22 zł na jednego mieszkańca, co w przypadku Mysłowic daje ok. 1,6 tys. zł.

Pierwsza konferencja, w której wezmą udział przedstawiciele mysłowickiego magistratu, odbędzie się 16 marca w Urzędzie Miasta w Łodzi.

Nadesłano: UM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here