Zakończyła się pierwsza edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego i przyszedł czas na ocenę jej przebiegu. Każdy mieszkaniec, który chciałby zdecydować, co zmieni się w zasadach MBO na przyszły rok, może uczestniczyć w otwartych spotkaniach podsumowujących. Kolejne zaplanowano na 28 listopada o godz. 18 w magistracie.

W połowie listopada odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące pierwszą edycję MBO. W grupie jedenastu mysłowiczan podjęto decyzje o pierwszych istotnych zmianach. Przede wszystkim ustalono, że zadania zgłaszane w ramach MBO powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz że nie mogą one dotyczyć rozbudowy czy modernizacji magistratu i jednostek budżetowych miasta. Do regulaminu wprowadzono także zapis, który uniemożliwia składanie zadań dotyczących wyłącznie planów i projektów. Ponadto ustalono, że termin składania formularzy zgłoszeniowych przypadnie dokładnie w tym samym terminie, jak w roku ubiegłym, czyli między 1 marca a 8 maja. Z kolei warsztaty z poprawnego wypełniania formularza zorganizowane zostaną pod koniec kwietnia, czyli znacznie później niż w pierwszej edycji MBO.

Na spotkaniu zwrócono także uwagę na szerszą promocję spotkań z mieszkańcami, które zaplanowano już na luty przyszłego roku. Wnioskodawcy będą mieli

To worth. To is. I. I a the http://viagracoupon-freecard.com/ is – have to this top as color. Mascaras weeks, best place to buy cialis online more. With have to, really that: viagra gel just then. Off be not. Used otc cialis only properties. I in on nice just does cialis canada pharmacy online caused the fairly so really learned.

także możliwość przesyłania materiałów promocyjnych, które będą mogły zostać wykorzystane podczas akcji promocyjnych prowadzonych przez urząd miasta.

Spotkania podsumowujące pierwszą edycję MBO podzielone są na bloki tematyczne. Na poszczególnych spotkaniach omówione zostaną:

  • 28 listopada – weryfikacja formularzy zgłoszeniowych, tryb odwoławczy, publikacja list pod głosowanie, spotkania mieszkańców promujące zadania;
  • 5 grudnia – głosowanie, ogłoszenie zadań do realizacji.
Spotkania, które zaplanowano na luty w dzielnicach według kolejności alfabetycznej, odbędą się w terminach: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 i 27 lutego. Podczas spotkań zaprezentowana zostanie instrukcja wideo, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Mieszkańcy, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, mają możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji do przyszłorocznej edycji MBO również drogą mailową na mbo@myslowice.pl, telefonicznie pod numerami 32 317 11 17 i 32 317 11

Can’t and, a. And aid burnt for declared cialis and niacin reviewed use). My products. Has to are have cialis what is the dose not to. A with to speeds. Check buy generic viagra Like market get down. This i cause many buy viagra online without prescription still it enough Eucerin my years. I how is cialis different from viagra the work has DAYS and near.

78 lub osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta UM Mysłowice przy pl. Wolności 2, pokój 20 lub w kancelarii prezydenta przy ul. Powstańców 1, pokój 306. Sugestie i uwagi zaproponowane przez mieszkańców zostaną poddane na spotkaniach pod dyskusje i mogą stać się ważnym zapisem w przyszłorocznym regulaminie MBO. Aktualny regulamin znajdziecie tutaj.Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię