MBO: pierwsze propozycje zmian w regulaminie

0

Zakończyła się pierwsza edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego i przyszedł czas na ocenę jej przebiegu. Każdy mieszkaniec, który chciałby zdecydować, co zmieni się w zasadach MBO na przyszły rok, może uczestniczyć w otwartych spotkaniach podsumowujących. Pierwsze już 14 listopada.

Tuż po ogłoszeniu wyników rozpoczynają się spotkania podsumowujące pierwszą edycję MBO. Każdy, kto chciałby współdecydować o kształcie regulaminu na drugą edycję, jest zaproszony na otwarte dyskusje. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 14 listopada, a kolejne na 28 listopada i 5 grudnia. Każde z nich odbędzie się sildenafil citrate use in ivf w urzędzie miasta o godz. erecta sildenafil 18.

– Bardzo nam zależy, by nasz mysłowicki budżet obywatelski był współtworzony przez mieszkańców, bo to jest narzędzie dla nich i powinno działać tak, jak oni sobie tego życzą. Udało się nam to na etapie tworzenia pierwszych zasad MBO i chcielibyśmy tę współpracę kontynuować – podkreśla Tomasz Szewczyk, viagra in the boardroom naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM Mysłowice.

Spotkania podzielone będą na bloki tematyczne nawiązujące do poszczególnych etapów MBO. Omówione zostaną:

  • 14 listopada – spotkania z mieszkańcami, warsztaty, składanie formularzy zgłoszeniowych;
  • 28 listopada – weryfikacja formularzy cialis 50 zgłoszeniowych, tryb odwoławczy, publikacja list pod głosowanie, spotkania mieszkańców promujące zadania;
  • 5 grudnia – głosowanie, ogłoszenie zadań do realizacji.
Już teraz przygotowano garść propozycji zmian do regulaminu MBO, które omówione zostaną na najbliższym poniedziałkowym spotkaniu:
  1. Zaproponowane zadania muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców.
  2. Zaproponowane zadanie nie może znajdować się na terenie urzędu miasta oraz jednostki budżetowej.
  3. W ramach MBO nie mogą być realizowane zadania zakładające sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

Ponadto planuje się zorganizowanie spotkań alfabetycznie według dzielnic w terminach: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 i 27 lutego oraz przygotowanie instrukcji wideo, jak poprawnie wypełnić formularz.

Mieszkańcy, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, mają możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji do przyszłorocznej edycji MBO również drogą mailową na mbo@myslowice.pl, telefonicznie pod numerami 32 317 11 17 i 32 317 11 78 lub osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta UM Mysłowice przy pl. Wolności 2, pokój 20 lub w kancelarii prezydenta przy ul. Powstańców 1, pokój 306.

Sugestie i uwagi zaproponowane przez mieszkańców zostaną sildenafil 120 mg poddane na spotkaniach pod dyskusje i mogą stać się ważnym zapisem w przyszłorocznym regulaminie MBO.

Aktualny regulamin znajdziecie tutaj.

Nadesłano przez: UM Mysłowice