Zmiany w strukturach urzędu miasta

0
fot. ARAmedia

W urzędzie miasta 9 marca wprowadzono nowy regulamin organizacyjny i wraz z nim istotne zmiany na kluczowych stanowiskach i w wydziałach. Powstało kilka nowych komórek, do niektórych z nich dołączyły nowe zespoły bądź zmieniły się ich zakresy działania.

Największe zmiany mają miejsce w dotychczasowym Wydziale Gospodarki Komunalnej, który podzielony został na dwie mniejsze komórki – Wydział Komunalny i Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej. W tym ostatnim wyodrębniono z kolei zespół inwestycji oraz zespół administracji drogowej. Wydziałem Komunalnym pokieruje Tadeusz Witański, który wcześniej zarządzał zespołem komunalnym. Na czele Wydziału Inwestycji i Administracji Drogowej stanie natomiast Roman Michalski – dotychczasowy kierownik zespołu ds. przedsięwzięć publicznych.

Nowe komórki powstały z kolei w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Rozwoju oraz Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. Pierwszy z nich podzielił swoje obowiązki pomiędzy trzy zespoły – obrotu nieruchomościami, zasobów nieruchomości i regulacji stanów prawnych. W kolejnym wyodrębniono trzy nowe komórki – zespół planowania strategicznego, zespół planowania przestrzennego i stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które do tej pory działało pod kancelarią prezydenta. Ostatni z wydziałów wzbogacił się o nowy zespół kontroli podatkowej.

Zmiany dotyczą również kancelarii prezydenta, gdzie przeniesiony został zespół kultury i sportu. Wydział Edukacji skrócił zatem swoją nazwę. Konkurs na stanowisko naczelnika rozpisany zostanie natomiast w Wydziale Architektury i Budownictwa, gdyż dotychczasowy szef wydziału zasili Wydział Rozwoju.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here