Zgłoś swój projekt do Miejskiego Programu Rewitalizacji

0
Mapka terenów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji

Ruszyły prace nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Mysłowice na lata 2014-2020+. Każdy mieszkaniec może zgłosić propozycję projektu, zamierzeń i planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru objętego programem, a w szczególności obszarów problemowych. Zgłoszenia należy składać do 14 kwietnia.

Rewitalizacja ma na celu poprawę wszystkich aspektów życia mieszkańców obszarów problemowych, uwzględniając wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego, wyeliminowanie problemów w poszczególnych dziedzinach gospodarki miejskiej czy poprawę stanu środowiska. Powiązanie spraw społecznych, gospodarczych i technicznych w programie rewitalizacji jest istotą całego procesu. Program rewitalizacji na najbliższe lata w szczególności skupi się na obszarach pokopalnianych i terenach wokół nich, co obrazuje powyższa mapka. Problemowymi obszarami, które wymagają rewitalizacji wciąż pozostają dzielnice: Stare Miasto, Centrum i Słupna.

Zgłoszenia do programu rewitalizacji muszą zawierać  następujące informacje: tytuł projektu, planowany czas realizacji, planowany koszt i źródło finansowania, podmiot odpowiedzialny za realizację, cel realizacji, grupę docelową i krótki (ok. 500 znaków) opis projektu. Oprócz zamierzeń inwestycyjnych, takich jak remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja budynku do nowych funkcji czy modernizacja zespołu budynków i otaczającego je terenu, powinny zakładać również oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą, czyli np. poprawę jakości życia i/lub warunków pracy, zwiększenie liczby miejsc pracy, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawę oferty oświatowej lub kulturalnej, estetyki przestrzeni miejskiej.

Źródła finansowania mogą być bardzo różne. – Chciałbym, żeby miasto Mysłowice także partycypowało w pokryciu kosztów przedsięwzięć, np. poprzez program współpracy z organizacjami pozarządowymi, lecz na razie ta część programu jest w fazie tworzenia i dopiero po zakończeniu prac nad projektem programu rewitalizacji będzie można rozważyć taką możliwość – informuje Janusz Mąka z Wydziału Rozwoju Miasta Mysłowice.

Szczegółowe informacje dotyczące określonego obszaru objętego rewitalizacją uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta:  Plac Wolności 2, II piętro, pok. nr 19, pod nr tel. 317 12 14 albo drogą elektroniczną pod adresem: j.maka@um.myslowice.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here