Doskonalenie procesów zarządzania w UM

0
fot. ARAmedia

Urząd Miasta Mysłowice, korzystając z zaproszenia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Akademii Administracji, weźmie udział w realizacji dwóch projektów związanych z systemowym wsparciem procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Termin rozpoczęcia inicjatywy przewidziano na sierpień, a jej zakończenia na 30 września 2015 r.

Pierwszy projekt pod nazwą „Międzynarodowy model zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej” polegał będzie na współpracy w zakresie opisu, aktualizacji, analizy, usprawniania i optymalizacji procesów administracji publicznej. Natomiast drugi – „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego” – obejmował będzie realizację szkoleń i warsztatów w zakresie istoty zarządzania procesowego i podniesienia efektywności procesów jednostek samorządu terytorialnego.

– Wprowadzony i certyfikowany w Urzędzie Miasta Mysłowice System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 musi być systemem stale się rozwijającym i udoskonalanym. Realizacja wspólnych projektów z przedstawicielami świata nauki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i specjalistami Akademii Administracji z pewnością będzie doskonałym instrumentem nie tylko do wypełnienia zapisów normy, ale również realnego usprawnienia zarządzania, podniesienia efektywności, wprowadzenia nowoczesnych form działania i poprawy ich transparentności. Jestem przekonany, że efekty naszych wspólnych działań odczują przede wszystkim klienci urzędu załatwiający swoje sprawy, bo z myślą właśnie o nich przystępujemy do realizacji projektów – podkreśla prezydent Edward Lasok.

Projekty nawiązują do założeń projektu strategii „Sprawne Państwo 2011 – 2020” opracowanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja w/w projektów nie będzie wymagała zaangażowania żadnych środków finansowych ze strony Urzędu Miasta Mysłowice.

Nadesłano przez: UM Mysłowice