Czerwcowa sesja rady miasta

0
fot. UM Mysłowice

Najważniejszym punktem czerwcowej sesji rady miasta było przyznanie absolutorium prezydentowi Edwardowi Lasokowi.

Podsumowując ubiegły rok budżetowy prezydent mówił o przedsięwzięciach, które zakończyły się sukcesem, m.in. infrastrukturalnych, jak remonty ulic Katowickiej, Krakowskiej, Imielińskiej czy Mikołowskiej oraz kulturalnych: organizacji Dni Mysłowic, II Ogólnopolskiego Konkursu Rock’n’Rolla czy współorganizacji po raz pierwszy w naszym mieście koncertu „Bądź jak Jezus”.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 była pozytywna. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły dochody własne miasta – z ok. 149 do 181 mln zł. Liczbą głosów 17 za, bez żadnego głosu przeciw i przy 6 głosach wstrzymujących się Edward Lasok otrzymał absolutorium po raz trzeci z rzędu.

Wyrażono także wolę podjęcia działań przez prezydenta Mysłowic do podwyższenia kapitału zakładowego Mysłowickiego Centrum Zdrowia. Wszystko po to, by móc uzyskać dodatkowe środki na działalność. Żeby starać się o pieniądze m.in. z funduszu norweskiego i fundusze OEG (środki w formie bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej nowym członkom Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Obszarowi Gospodarczemu) spółka musi zabezpieczyć 20% środków – 480 tys. zł – jako wkład własny.

Pieniądze z wkładu własnego mają być przeznaczone m.in. na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego, nowoczesną windę i szkolenia dla personelu.

Jednym z punktów obrad była także dyskusja nad powierzeniem miastu Jaworzno prowadzenia zadania publicznego obejmującego przygotowanie budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Katowice – Dąbrowa Górnicza na obszarze naszego miasta.

Radny Karaszewski pytał: – Dlaczego ten projekt ma być prowadzony przez Jaworzno? Jakie będą dla nas z tego korzyści, nie możemy sobie sami poradzić? – Janusz Mąka z magistratu wyjaśniał, że Jaworzno ma ogromne doświadczenie zarówno w budowie dróg, jak i w pozyskiwaniu dotacji unijnych na takie cele, będziemy więc mogli czerpać z tej wiedzy, a projekt ma szansę na rychłą realizację.

Zadanie to będzie przypisane do nowego wydziału rozwoju miasta, który będzie czuwał nad realizacją projektu. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały.

Miejscy rajcy pochylili się także nad tematem niezadowolenia mysłowiczan z usług KZK GOP. Radna Charchuła podkreślała, że należy utworzyć specjalny zespół, który zbada wszystkie możliwości zmiany przewoźnika na terenie naszego miasta oraz wszelkie konsekwencje, plusy i minusy wystąpienia z KZK GOP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here