fot. mmsilesia.pl

Urząd Miasta Mysłowice 28 stycznia br. podpisał porozumienie z Katowickim Holdingiem Węglowym w sprawie powołania wspólnego zespołu, który pracował będzie nad projektem zagospodarowania terenów poprzemysłowych KWK „Mysłowice”.

Porozumienie jest kontynuacją rozmów rozpoczętych podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta. Gościem styczniowej sesji byli minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Roman Łój, a głównym tematem rewitalizacja terenów po byłej kopalni „Mysłowice”.

Zarówno KHW jak i miastu zależy na tym, aby teren ten wykorzystać pod każdym względem. Jest on po pierwsze bardzo dobrze usytuowany, a po drugie wpisuje się w układ komunikacyjny Mysłowic. – Chciałbym, żeby nam wszystkim zależało, by w ramach najbliższego rozdania unijnego zagospodarować ten obszar tak, aby pracował dla rozwoju miasta, a nie przynosił kosztów – mówił podczas nadzwyczajnej prezydent Edward Lasok.

Porozumienie zawarte zostało w sprawie powołania wspólnego zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie w terminie do 31 maja br. dokumentacji, niezbędnej do wykonania „Projektu zagospodarowania terenów poprzemysłowych KWK Mysłowice” pozwalającego na ubieganie się o środki unijne w ramach programów miejskich i rewitalizacyjnych na lata 2014 – 2020.

Prezydent Miasta Mysłowice oraz Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego wyznaczyli do pracy w zespole po pięć osób o specjalnościach przydatnych do realizacji wyżej wymienionego celu.

Ze strony Miasta Mysłowice w zespole pracować będą: radny Tomasz Szewczyk (przewodniczący), Anna Szmyt, Ewa Przydział, Tomasz Niezgódka oraz Janusz Mąka. Katowicki Holding Węglowy reprezentować będą: Roman Waniek (zastępca przewodniczącego), Aleksandra Stańczyk, Paweł Ligenza, Kinga Łaskawska i Janusz Cybula.

Przewodniczący zespołu w uzgodnieniu z sygnatariuszami porozumienia, w zależności od potrzeb może zapraszać do pracy w zespole innych przedstawicieli stron porozumienia lub korzystać z pomocy osób trzecich.

Tereny po byłej kopalni „Mysłowice” to ok. 70 hektarów położonych w centrum miasta zabudowanych przez m.in. budynki biurowe i przemysłowe, z których część prawdopodobnie przeznaczona będzie do wyburzenia, pozostałe do rewitalizacji. Cały teren podzielony jest na 266 działek, znajduje się tam blisko 80 rozmaitych obiektów.

Źródło: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię