Najdłuższa sesja rady miasta w tym roku

0
fot. ARAmedia

29 listopada po raz kolejny radni zebrali się, aby decydować o sprawach ważnych dla miasta. Właściciele psów odetchną z ulgą. Póki co nie zapłacą za swoich pupili. Większość mysłowiczan zapłaci za to więcej za śmieci. Wiemy już dokładnie ile.

Na początek sesji prezydent wycofał projekt uchwały o podatku od posiadania psów. – Uchwała ta jest martwa. Nie mamy dokładnej wiedzy, ile tych milusińskich jest – mówił Edward Lasok. Zanim dojdzie do głosowania nad tym projektem, powstanie inny – zaczipowania mysłowickich czworonogów.

W punkcie drugim porządku obrad rozpatrzono uchwałę dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego PiS Pawła Gomóły, który się go zrzekł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gomóła został wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 i nie mógł tego stanowiska objąć pozostając radnym. Podziękował prezydentom, kolegom z rady miasta oraz pracownikom urzędu za współpracę i pomoc. Jego następcą z PiS zostanie Zbigniew Karaszewski. Na sesji grudniowej złoży on ślubowanie i obejmie tę funkcję.

Następnie przyznano prezydentowi Lasokowi Złotą Odznakę za zasługi penitencjarne nadaną przez ministra sprawiedliwości. Wręczył ją Ryszard Samojluk, dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach. Przedstawicielom kopalni „Mysłowice-Wesoła” oraz pracownikom urzędu miasta wręczono także ministerialne medale za zasługi dla obronności kraju.

Na sali obrad pojawił się dyrektor MZGK Zbigniew Augustyn, który przedstawił krótką prezentację związaną z działalnością spółki za lata 2011-2012. W tym roku budżet MZGK wyniósł ponad 12 mln zł. Zbyt małe dotacje na cele remontowe wiążą się z bezpośrednimi zagrożeniami dla mieszkańców budynków zarządzanych przez MZGK. Są to: niesprawne instalacje gazowe, kominy i piece, odpadające elementy elewacji i dachów oraz zagrożenia sanitarne. Najbardziej niebezpiecznym budynkiem jest kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 2. Spółka MZGK jest w tej chwili zadłużona. Na spotkaniu padły kwoty: na ponad 2,5 mln zł należności spółki w MPWiK, na 600 tys. zł wobec wspólnot mieszkaniowych, na 200 tys. zł w ZOM oraz ok. 7 mln zł kasie miejskiej. Radny Michał Makowiecki przedstawił wniosek formalny o wprowadzenie zmian w budżecie na rok 2013 o zwiększenie dotacji na remonty dla MZGK o kwotę 500 tys. zł. Wniosek ten został przyjęty większością głosów. Drugi wniosek sformułowany przez radnego dotyczył eksmisji wewnętrznych, a konkretnie przygotowania narzędzi w celu zamiany lokali mieszkalnych o wyższym standardzie zajmowanych przez lokatorów nieuiszczających opłat czynszowych, a osiągających dochody na lokale o gorszym standardzie, które zajmują lokatorzy uiszczający opłaty. Ten wniosek również został przyjęty.

Na czteroletnią kadencję powołano Radę Muzeum Miasta Mysłowice. Składać się ona będzie z czterech osób, w tym z radnego – Tomasza Wrony.

Stawki podatków od nieruchomości na 2013 r. w większości nie zmieniły się.

Następnie radni powrócili do trudnego tematu „rewolucji śmieciowej” podejmowanego już na październikowej sesji. Dokonali wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Gospodarstwa segregujące śmieci będą płacić po 12 zł od osoby, a ci, którzy nie będą ich segregować – po 18 zł.

Podczas dyskusji o zmianach w budżecie na przyszły rok rozgorzała dyskusja o tym, jak zagospodarować pieniądze, które Mysłowice otrzymają w związku z oddaniem gruntu gminnego na rzecz Skarbu Państwa w celu budowy węzła drogi S1. Chodzi aż o 3 mln zł, więc było o czym rozmawiać.

Poza porządkiem obrad przedyskutowano sprawę sprzedaży basenu i sali gimnastycznej przy ul. Świerczyny. 28 listopada radni przeprowadzili wizję lokalną. Każdy z nich mógł zobaczyć stan techniczny całości. Prezydent Lasok podczas sesji poprosił o przygotowanie kosztorysu ewentualnego remontu lub przebudowy obiektów, w przypadku uzyskania przez miasto obiektów. Na temat możliwości przejęcia terenów kopalni głos zabrał radny Dariusz Wójtowicz: – Będziemy chcieli się spotkać jako Klub „Wspólnie dla Mysłowic”, ponieważ jesteśmy po rozmowach z panią Bieńkowską. Już dwa razy się z nią spotkaliśmy. Jest szansa, żeby 11 stycznia zwołać w tej sprawie sesję nadzwyczajną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here