Zatrzymania i zarzuty w sprawie modernizacji kopalni w Wesołej

0
fot. KWP

Mundurowi z KWP prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury okręgowej, dotyczące nieprawidłowości finansowych przy modernizacji szybu położonego na terenie kopalni Mysłowice-Wesoła. W wyniku przestępczego procederu KHW poniósł szkodę w kwocie przynajmniej 21,7 mln zł. Jest to jedna z największych tego typu spraw dotycząca branży górniczej, wykryta przez organy ścigania w ostatnich latach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zatrzymali na terenie województwa śląskiego pięć osób i dokonali przeszukań w miejscach ich zamieszkania.

Policyjne czynności są bezpośrednio związane z modernizacją w latach 2009-2015 szybu Piotr, położonego na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła, wchodzącej wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego. Na modernizację szybu wydatkowano łącznie kwotę przekraczającą 100 mln zł.

W wyniku intensywnie prowadzonych czynności procesowych ustalono, że dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła oraz zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-handlowych, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli w 2009 r. częściowo nieuzasadnioną umowę przewidującą wykonanie prac, które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Doprowadziło to do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie KHW.

Naczelny Inżynier KWK Mysłowice-Wesoła, będąc odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją przedmiotowej umowy, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w zakresie dotyczącym kontroli realizacji robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne, w wyniku czego doszło do nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcy.

W 2011 r. nowe władze KWK Mysłowice-Wesoła, dyrektor oraz zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-handlowych, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli niekorzystną dla kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej umowę, w wyniku której zdemontowane zostały elementy wyposażenia szybu, które w dalszym ciągu mogły być bezpiecznie użytkowane, czym wygenerowano zbędne wydatki.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, Prokuratura Okręgowa w Katowicach przedstawiła pięciu osobom obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi kopalni Mysłowice-Wesoła, działającym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pięć zarzutów popełnienia przestępstw niegospodarności, polegających na nadużyciu udzielonych uprawnień i niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem kopalni, następstwem czego było wyrządzenie KHW szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 21,7 mln zł.

Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50 do 70 tys. zł. Podejrzanym w związku z zarzucanymi przestępstwami niegospodarności grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Przypomnijmy, że uprzednio zatrzymano dziewięć osób, którym prokurator przedstawił 45 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa na szkodę KHW na kwotę nie mniejszą niż 14 mln zł.

W dalszym ciągu na bieżąco analizowany jest materiał dowodowy, co pozwoli na podejmowanie kolejnych decyzji procesowych w niniejszym śledztwie. To największa tego typu sprawa ujawniona przez organy ścigania w ostatnich latach dotycząca branży górniczej.

Nadesłano: KWP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here