Kolejne ulice zmienią nazwy. Sprawdź, które

0
Kolejne ulice zmienią nazwy. Sprawdź, które

Wojewoda śląski wydał kolejne trzy zarządzenia dotyczące zmiany nazw ulic w Mysłowicach związane z ustawą dekomunizacyjną. Zgodnie z propozycją urzędu miasta ul. Tadeusza Hołuja zmieni się w ul. Tadeusza Kantora, ul. Walentego Kubicy w ul. Górnośląską, a ul. Zbigniewa Załuskiego w ul. Świętojańską. Zarządzenie wejdzie w życie 25 lipca.

Propozycja zmiany ul. Tadeusza Hołuja w ul. Tadeusza Kantora podyktowana była tym, że w pobliżu znajdują się już ulice innych artystów. Kantor to polski malarz i reżyser, scenograf, teoretyk sztuki. Wielokrotnie nagradzany za zasługi dla rozwoju teatru w Polsce, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Zmiana dotyczyć będzie także mieszkańców ul. Walentego Kubicy, która zmieni się w Górnośląską i będzie nawiązywać do regionu. Sugestia, aby ul. Zbigniewa Załuskiego nosiła nazwę Świętojańskiej, uzasadniona była tym, że znajduje się ona obok parafii rzymskokatolickiej Ścięcia św. Jana Chrzciciela, a noc świętojańska obchodzona jest właśnie w wigilię św. Jana Chrzciciela.

W wyniku wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej do tej pory w naszym mieście zmieniono ul. Lucjana Rudnickiego w Kazimierza Wielkiego oraz ul. 28 Stycznia w Bolesława Chrobrego.

Zmiana nazwy związana z dekomunizacją nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, więc dowód osobisty, dowód rejestracyjny czy prawo jazdy nie muszą być zmieniane na nowe. Mieszkańcy powinni pamiętać jednak o konieczności zgłoszenia zmiany adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędzie skarbowym, u dostawców prądu, wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych czy w banku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgłosić zmianę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.

O zmianie nazwy ulicy urząd miasta poinformuje sąd rejonowy oraz urzędy pocztowe. Zarządcy budynków zobowiązani są wymienić tabliczki informacyjne z nazwą ulicy. Umieszczenie na budynkach aktualnego adresu ma znaczenie dla działania służb ratunkowych czy firm kurierskich.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Nadesłano: UM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here