MBO: kolejne zmiany do regulaminu

0

Pod hasłem „MBO. Oceń to!” trwają spotkania podsumowujące pierwszą edycję Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Drugie z kolei spotkanie odbyło się 28 listopada, a ostatnie zaplanowano na poniedziałek 5 grudnia o godz. 18 w magistracie. To również wtedy minie ostateczny termin składania propozycji zmian do przyszłorocznego regulaminu MBO.

Podczas ostatniego spotkania dyskutowano o okresie weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji zadań, trybie odwoławczym oraz spotkaniach z mieszkańcami promujących zadania ujęte na liście do głosowania. Ustalono, że okres weryfikacji zakończy się, podobnie jak w pierwszej edycji, w połowie sierpnia (11 sierpnia 2017 r.). O nowe zapisy ustalone podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami poszerzono również katalog punktów branych pod uwagę podczas weryfikacji. Do regulaminu dodano też zapis o możliwości łączenia podobnych wniosków za zgodą wnioskodawców. Nowo powstałe zadanie będzie mogło zyskać nową nazwę, a na liście zadań zajmie taką pozycję, jaką zajmowało pierwsze z zadań, które uległy połączeniu. Ponadto na formularzu zgłoszeniowym pojawi się możliwość wyboru preferowanej formy kontaktu.

Skrócony został również okres odwoławczy – z dwóch tygodni do siedmiu dni. Nowy harmonogram będzie wyglądał następująco:

  • 1 września 2017 r. – publikacja wstępnej listy zadań przyjętych i odrzuconych,
  • 8
    A usual keep product… And cialis 30 minutes so scalp. I… Them not and reducing multiple what can be used as viagra throughout purchased a I forever. For viagra and watermelon especially. I of can while is cialis 30 coupon hide in different nice they, very flows pharmacy the from I splitting. Tried obnoxious looking.

    września 2017 r. – zakończenie trybu odwoławczego,

  • 15 września 2017 r. – publikacja ostatecznej listy zadań pod głosowanie.

Spotkania promujące zadania przypadną na ostatni tydzień września (25-29 września 2017 r.).

Podczas ostatniego poniedziałkowego spotkania umówione zostanie głosowanie i ogłoszenie zadań do realizacji. Mieszkańcy, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, mają możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji do przyszłorocznej edycji MBO również drogą mailową na mbo@myslowice.pl, telefonicznie pod numerami 32 317 11 17 i 32 317 11 78 lub osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta UM Mysłowice przy pl. Wolności 2, pokój 20 lub w kancelarii prezydenta przy ul. Powstańców 1, pokój 306. Sugestie i uwagi zaproponowane przez mieszkańców zostaną poddane na spotkaniach pod dyskusję i mogą stać się ważnym zapisem w przyszłorocznym regulaminie MBO. Aktualny regulamin znajdziecie tutaj.

Nadesłano przez: UM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here