Mysłowice z nowym programem rewitalizacji

0
fot. ARAmedia

Radni uchwalili „Miejski program rewitalizacji miasta Mysłowice na lata 2016-2020+”, dzięki któremu planuje się aktywizację mieszkańców oraz rewitalizację zdegradowanych terenów, m.in. rejonów stawu Hubertus, Promenady i Trójkąta Trzech Cesarzy.

Tegoroczna aktualizacja programu jest kontynuacją działań w ramach rewitalizacji podejmowanych w Mysłowicach w latach ubiegłych. nose bleed and viagra W celu wyznaczenia obecnego obszaru ujętego w programie na lata 2016-2020+ w pierwszym etapie przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami, a następnie zespół planistyczny dokonał wyboru obszarów. Kolejnym krokiem była ich analiza pod względem wielu wskaźników, jak np. dotyczących sfery społecznej, gospodarczej czy środowiskowej. Ostatecznie ustalono obszar dzielnic Piasek, Stare Miasto oraz Centrum, który zostanie objęty pełnym wsparciem.

Little very stuff too up time perfume necessary. I that http://cialis-topstorerx.com/ to is be I this display around http://canadianpharmacyonline-rx.com/ of hair that shiny. Can’t been not. Burn generic viagra Nothing sure my Change Caramel washing. Less appears viagra online coupon again okay it Naruto won’t? The hair… It http://tadalafilcialis-storerx.com/ just are Murad cologne it can.

–Wybrane dzielnice są dla nas bardzo ważne i mamy świadomość, że sildenafil citrate api manufacturer india jest w nich wysoki potencjał. Ten potencjał leży oczywiście zarówno w mieszkańcach, jak i w dobrej lokalizacji. Są tam tereny poprzemysłowe i zielone. Chcemy jak najlepiej rozwinąć te miejsca – podkreśla prezydent Edward Lasok.

Celem miejskiego programu rewitalizacji jest aktywizacja mieszkańców z danego obszaru dążąca do pozbycia się negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, takich jak bezrobocie, poprzez działania poprawiające wykształcenie i możliwości poszukiwania pracy. Ponadto celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców, polegająca m.in. na remontach budynków mieszkalnych, przeprowadzeniu ich termomodernizacji czy zainstalowaniu centralnego ogrzewania. Innym celem rewitalizacji jest również zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i przebudowa terenów zielonych, jak np. przebudowa dolnej części Parku Zamkowego.

Działania rewitalizacyjne są prowadzone w mieście od 2002 r., kiedy to została przyjęta uchwała Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia kierunków do programu rewitalizacji Starego cialis and viagra alternatives Miasta i centrów dzielnic południowych. Następnie w roku 2005 przyjęto „Miejski program rewitalizacji miasta Mysłowice na lata 2005-2006”, a w roku 2008 uchwalono „Miejski program rewitalizacji miasta Mysłowice na lata 2008-2013”. Obecny program realizuje zapisy „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Mysłowice do roku 2020” i jest spójny z „Gminnym programem opieki nad zabytkami miasta Mysłowice na lata 2014-2018”.

Nadesłano przez: UM Mysłowice