Miasto wyposażone w nowy sprzęt ratujący życie

0
fot. MOSiR

Mysłowice otrzymały dwa defibrylatory, drug online pharmacy czyli urządzenia ratujące życie. Ich uroczyste przekazanie przez firmę UPS miało miejsce 6 października. Defibrylatory zostaną umieszczone w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na patent on viagra terenie viagrasuperactiveforce.com Parku Słupna i będą publicznie dostępne.

W trakcie spotkania na ręce prezydenta Edwarda Lasoka trustedonline-maxpharma.com oraz dyrektora MOSiR Bartłomieja Gruchlika przekazano dwa defibrylatory wraz z nowoczesnymi kapsułami chroniącymi je przed uszkodzeniami czy złymi warunkami atmosferycznymi. Wybrany sprzęt to nowoczesne, półautomatyczne urządzenia, które praktycznie same przeprowadzają akcję reanimacyjną przy minimum interwencji ze strony osoby obsługującej, która jest prowadzona przez cały proces, krok po kroku. Łatwość obsługi jest bardzo ważna, aby wesprzeć osoby z małym doświadczeniem lub bez znajomości postępowania z defibrylatorem w online masters in pharmacy udzieleniu pomocy ratującej życie.

Prezydent Mysłowic Edward Lasok wyraził podziękowanie, podkreślając wagę, jaką sport i aktywność mają dla mieszkańców naszego miasta oraz wzrost bezpieczeństwa dzięki posiadaniu defibrylatorów zwłaszcza w miejscu, gdzie codziennie wiele osób bierze udział w różnego rodzaju sportach, zajęciach i ćwiczeniach. – Czasami zdarza się, że ktoś źle obliczy siły na zamiary i wtedy taki sprzęt może uratować życie, a każde uratowane życie jest bezcenne – podkreśla Lasok.

W trakcie spotkania odbyła się również część praktyczna, czyli demonstracja pracy defibrylatora. Podkreślono ważną rolę, jaką pełni świadome podejście do ratowania życia i korzyści dla społeczności lokalnej poprzez edukację i aktywizację mieszkańców oraz zapewnienie publicznego dostępu do mexicanonlinepharmacy-norx sprzętu.

Nadesłano przez: UM Mysłowice