Miasto będzie likwidowało azbest

0
fot. UM Mysłowice

Na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę w sprawie udzielania dotacji mieszkańcom Mysłowic na prace związane z utylizacją azbestu. Dofinansowania udzieli miasto oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Aby

ubiegać się o dotację, miasto w pierwszej kolejności zbierze od zainteresowanych tego typu inwestycją mieszkańców deklaracje, na podstawie których złoży wspólny wniosek do WFOŚ. Decyzja o dofinansowaniu oraz wysokość dotacji będzie znana po weryfikacji przez WFOŚ złożonego wniosku.

Inwestycje objęte dotacją to demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych zawierających azbest oraz utylizacja azbestu znajdującego się na terenie nieruchomości. Prace muszą być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tego typu zadań.

Podstawą do starania się o dofinansowanie jest wprowadzony w listopadzie 2015 r. program dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu właściciele posesji i zarządcy nieruchomości zawierających azbest są zobowiązani do jego usunięcia i unieszkodliwienia do

roku 2032.

Nadesłano przez: UM Mysłowice