ZIP i wiesz wszystko

0

Informacje o przepisanych lekach, udzielonych poradach i kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie naszego leczenia, teraz można śledzić także online. A to za sprawą Zintegrowanego Informatora Pacjenta – ogólnopolskiego serwisu, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 r. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość założenia bezpłatnego konta ZIP w dniach 22-24 września na terenie Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice.

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym online w bezpieczny sposób zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP po odebraniu osobistego loginu i hasła pacjent może w każdej chwili po zalogowaniu się na stronie zip.nfz.gov.pl zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi. System dostarcza pacjentowi informacji o świadczeniach udzielonych mu od 2008 r., w tym m.in.:

  • gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,
  • gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
  • gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,
  • czy jest ubezpieczony,
  • w kolejce do których specjalistów i uzdrowisk czeka,
  • informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego itp.

Mysłowiczanie będą mogli założyć bezpłatne konto ZIP w dniach 22-24 września w godzinach 10-14 na terenie Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1. Login i hasło ZIP otrzymamy tylko osobiście, posiadając ważny dowód osobisty lub paszport.

Rodzice mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Zostaną one wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec, jednak w zależności od sytuacji dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Młodzież w wieku 16-18 lat może otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego.

Do końca kwietnia tylko w województwie śląskim NFZ wydał prawie 155 tys. loginów i haseł dostępowych do ZIP.

Więcej informacji na temat systemu ZIP znajdziecie na www.zip.nfz.gov.pl oraz pod numerem infolinii 32 735 16 00.

Nadesłano przez: UM Mysłowice