Między 17 marca a 27 kwietnia mieszkańcy większości mysłowickich dzielnic mieli szansę wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedli. Jak przebiegły wybory i które dzielnice mają je jeszcze przed sobą?

W dziesięciu dzielnicach wybory odbyły się terminowo i bez przeszkód. Dziećkowice, Janów Miejski-Ćmok, Bończyk-Tuwima, Stare Miasto, Piasek, Szopena-Wielka Skotnica, Kosztowy, Centrum, Brzezinka i Brzęczkowice-Słupna mają już swoich radnych. W Morgach i Laryszu-Hajdowiźnie zabrakło kworum, czyli przynajmniej 60 mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze. Podczas kwietniowej sesji rada miasta ustaliła nowe daty wyborów dla tych dzielnic. Odbędą się one 18 maja o godz. 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Wybickiego 79 w Morgach i 20 maja o godz. 18.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Laryskiej 101 w Laryszu-Hajdowiźnie.

Swoje rady z opóźnieniem wybiorą także mieszkańcy Wesołej, Krasów i najprawdopodobniej Ławek. Wniosek o wyodrębnienie nowej dzielnicy wpłynął do urzędu miasta jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W marcu mysłowiczanie poparli go 391 głosami za wyłączeniem Ławek z terenu Wesołej i Krasów i stworzeniem osobnej, piętnastej dzielnicy. – 18 maja kończą się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu granic dzielnicy Ławki, zatem na majowej sesji radni pochylą się nad projektami uchwał w sprawie statutów trzech dzielnic: Ławek, Krasów i Wesołej – tłumaczy Kamila Szal z mysłowickiego magistratu. – Jeżeli uchwały te zostaną podjęte, jeszcze na tej samej sesji ustalone zostaną terminy spotkań wyborczych w tych dzielnicach – dodaje i zapewnia, że będzie to najpóźniej druga połowa czerwca. Więcej informacji o trwających konsultacjach społecznych znajdziecie tutaj.

Każda z rad dzielnic liczy piętnastu członków i ma do dyspozycji 50 tys. zł rocznie. Środki te przeznaczane są w głównej mierze na zadania inwestycyjne, jak budowy chodników czy współfinansowanie budowy obiektów sportowych.  Do zadań rady dzielnicy należy m.in. opiniowanie ważnych z punktu widzenia danej dzielnicy dokumentów czy inwestycji, współdziałanie z policją, strażą miejską i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Poniżej przedstawiamy składy wszystkich wyłonionych do tej pory rad dzielnic.

Członkowie Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima: Piotr Olszowski, Maciej Grasela, Mateusz Sznapka, Adrian Sroka, Jacek Stankowski, Bożena Podbielska, Dawid Domiter, Lucjan Hadasz, Michał Lipniewicz, Bogdan Sablik, Waldemar Balicki, Piotr Józefczyk, Franciszek Golda, Sławomira Czech, Marceli Witański.

Członkowie Rady Dzielnicy Dziećkowice: Tomasz Krysik, Adam Gąsiorek, Czesław Urbańczyk, Jarosław Urbanek, Grzegorz Tuszyński, Dariusz Kotas, Beata Bok, Zenon Kramarczyk, Ewelina Chmielewska, Teodor Tuszyński, Józef Piwowarczyk, Paweł Kuczowic, Jacek Musioł, Irena Palka, Jan Palka.

Członkowie Rady Dzielnicy Stare Miasto: Jolanta Krawczyk, Ilona Krefta, Kamil Łuczak, Katarzyna Kruszyńska, Grażyna Wojciechowska, Damian Konobrocki, Barbara Szymańska, Agnieszka Bielarczyk, Agnieszka Hermyt, Artur Główka, Jolanta Matyśkiewicz, Jolanta Engelman, Klaudia Klocek, Józef Lipiński, Kamil Janowski.

Członkowie Rady Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok: Iwona Idzik, Zbigniew Orłowski, Maria Olesińska, Krzysztof Luks, Sławomir Olej, Mateusz Zawiślak, Andrzej Dombek, Bernard Skórok, Izabela Sanhen, Antoni Galiński, Rafał Słabosz, Wojciech Godoń, Romuald Borowczyk, Aleksandra Demel-Klekot, Rafał Porębski.

Członkowie Rady Dzielnicy Piasek: Stanisław Bąk, Dariusz Strzoda, Monika Stawowska-Przewoźny, Anna Cieślik, Stella Bautista, Sylwia Koza, Arkadiusz Habryka, Łukasz Ochwald, Jurij Fomin, Krzysztof Papuga, Łukasz Kocur, Ewelina Aksamit, Elżbieta Boroniec, Mieczysław Sobota, Sławomir Kowalski.

Członkowie Rady Dzielnicy Szopena-Wielka Skotnica: Klaudia Mirocha, Hanna Ditrich, Dominik Żymła, Radosław Pypeć, Ewa Grudzień Rusiecka, Sebastian Broda, Iwona Chajto, Michał Klapkarek, Wojciech Chrobok, Zbigniew Jeż, Wojciech Broda, Marcin Kawurek, Anna Filipkowska, Bożena Pakuła, Artur Musiał.

Członkowie Rady Dzielnicy Kosztowy: Bronisława Załuczkowska, Piotr Kasperski, Michał Urbańczyk, Jakub Żydzik, Piotr Halup, Jerzy Zając, Gabriela Saternus, Natalia Głombek, Beata Janicka, Paweł Gąsiorczyk, Marek Rozmus, Marcin Sowa, Maria Grabowska, Krzysztof Orzeł, Beata Korzeniowska.

Członkowie Rady Dzielnicy Centrum: Tomasz Niezgódka, Dariusz Mansfeld, Adam Kafka, Mariusz Ociepa, Adam Mrzyk, Mirosław Bogobowicz, Franciszek Saternus, Wioletta Ignaczak, Mariusz Bara, Krzysztof Wosz, Wiesław Fluder, Hanna Dittrich-Fraszyńska, Stanisław Kucharczyk, Dawid Kaszta, Rudolf Hodalski.

Członkowie Rady Dzielnicy Brzezinka: Mariusz Gąsiorczyk, Urszula Polok, Elżbieta Bartodziej, Rafał Myrda, Janusz Macek, Tomasz Kowalski, Stanisław Bielawski, Mirella Dąbek, Agata Wiśny, Grzegorz Czernek, Krzysztof Kowalski, Wiesława Burger, Adrian Cieśniewski, Urszula Sojka, Henryk Jasiński.

Członkowie Rady Dzielnicy Brzęczkowice-Słupna: Adrian Panasiuk, Emilia Nowak, Łukasz Filipiak, Elżbieta Węgrzyn-Kubica, Krzysztof Makowiecki, Patrycja Łuczuk-Strońska, Adam Pniok, Agnieszka Czarnota, Adam Wieczorek, Mariusz Lizoń, Bartosz Malaka, Barbara Olszak, Łukasz Prajer, Iwona Panasiuk, Marcin Stroński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię