Mysłowice wystąpiły z PCI

0
fot. UM Mysłowice

Mysłowice nie są już akcjonariuszem spółki działającej pod firmą Polskie Centrum Inwestycyjne S.A. (PCI). Spółka zarządzana w przeszłości przez prezesa Pawła Dyla, będąca głównym udziałowcem spółki Lokator, dała początek licznym problemom, których skutki mieszkańcy i miasto odczuwają po dziś dzień.

Powodem przystąpienia gminy w grudniu 2009 r. do spółki PCI zarządzanej przez prezesa Pawła Dyla była idea czynnego udziału przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych po likwidacji kopalni KWK Mysłowice. Spółka PCI nie zrealizowała jednak celu, w jakim została powołana. Z uwagi na skomplikowaną sytuację formalno-prawną miasto przez długi czas pozbawione było także wpływu na działalność spółki.

19 stycznia Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym umorzenie akcji spółki PCI należących wcześniej do Gminy Mysłowice, a tym samym potwierdził skuteczność wystąpienia miasta z tej spółki.

Spółka PCI, obecnie w likwidacji, jest głównym udziałowcem spółki Lokator i posiada 99,7% kapitału zakładowego. Sprawozdanie finansowe PCI sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazało stratę w wysokości ponad 16,5 mln zł, co było powodem podjęcia uchwały przez nadzwyczajne walne zgromadzenie o rozwiązaniu spółki poprzez likwidację. Wniosek o upadłość spółki Lokator złożył natomiast jeden z wierzycieli – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Mysłowic. Od stycznia 2014 r., po ogłoszeniu przez sąd upadłości likwidacyjnej, majątkiem Lokatora zarządza syndyk.

Działania miasta związane z likwidacją PCI i upadłością spółki Lokator spowodowane są chęcią zakończenia trudnej sytuacji mysłowiczan zamieszkujących trzy budynki: Bauverain, przy ul. Reja i Brzezińskiej należące do spółki. Mimo że miasto nie ma wpływu na działania syndyka, którego zadaniem jest sprzedaż budynków mieszkalnych i odzyskanie długów, to jest realnym wsparciem w całym postępowaniu, służąc pomocą prawną oraz współuczestnicząc w licznych spotkaniach.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here