Mysłowice inwestują w remonty dróg

0
fot. UM Mysłowice/itvm.pl

Zakończyły się już remonty na ulicy bocznej PCK, wyregulowano studnie na części ul. Janowskiej i lada chwila drogowcy oddadzą do użytku 2-kilometrowy odcinek ul. Gagarina. Największe inwestycje drogowe realizowane będą jednak podczas wakacji. Już w lipcu rozpoczną się przebudowy i modernizacje ulic: Wielkiej Skotnicy, Partyzantów, Morcinka i Osmańczyka oraz remonty nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, gen. Jerzego Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. Wykonano także kilka ważnych projektów, które są niezbędne do rozpoczęcia inwestycji drogowych.

Modernizacja ulicy Gagarina to największa inwestycja drogowa, która zakończy się w tym półroczu. Za kwotę blisko 1,5 mln zł wyremontowano 2-kilometrowy odcinek drogi stanowiącej główną drogę wylotową z trasy S1. Na inwestycję tę, z uwagi na szkody górnicze, pozyskano również środki finansowe z KWK Ziemowit w wysokości 980 tys. zł.

Znczną poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy można również odczuć na ulicy Janowskiej, gdzie firma Eurovia, na odcinku, który nie wymaga interwencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wyremontowała nawierzchnię jezdni od ul. Chopina do ul. Działkowej i przeprowadziła regulację 35 studni do ul. Wielkiej Skotnicy. Regulacja studni na pozostałym odcinku, czyli od Wielkiej Skotnicy do granicy miasta, zostanie wykonana przez MPWiK do końca sierpnia.

Z końcem maja zakończyły się z kolei prace na ul. bocznej PCK, gdzie za blisko 80 tys. zł firma Usługi Transportowe J. Wadas z Chełmu Śląskiego położyła nową nawierzchnię. W drugiej połowie czerwca wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Armii Krajowej 2 do Wielkiej Skotnicy 3 i 11. Koszt remontu to blisko 20 tys. zł. Wciąż trwają prace dotyczące przebudowy ul. PCK, które w przyszłości pozwolą przystąpić do tej inwestycji. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanału odwadniającego oraz aktualizacja dokumentacji projektowej to koszt blisko 300 tys. zł.

W najbliższych dniach znany będzie już wykonawca modernizacji ulicy Partyzantów – przetarg na to zadanie zakończył się 20 czerwca. W terminie 56 dni od dnia podpisania umowy wykonawca wyremontuje odcinek od ul. Mickiewicza do Huta Rozalii.

Koniec czerwca powinien przynieść rozstrzygnięcie dla jednej z ważniejszych inwestycji drogowych, czyli I etapu modernizacji Wielkiej Skotnicy. Obejmie ona odcinek od posesji nr 42 do skrzyżowania z ulicą Janowską. Z uwagi na duży zakres prac kompleksowy remont Wielkiej Skotnicy podzielony zostanie na trzy etapy. Jednak to ten pierwszy będzie najbardziej obszerny i przyniesie najwięcej korzyści dla uczestników ruchu drogowego. Planowane zakończenie pierwszego, najdłuższego etapu inwestycji to koniec czerwca 2015 roku. Tuż po zakończeniu przetargu na modernizację ul. Wielkiej Skotnicy mija termin składania ofert dotyczących przebudowy ul. Osmańczyka i modernizacji ul. Morcinka. Obie zyskają nową nawierzchnię.

W ramach tzw. remontów średnich wyremontowane zostaną ulice: Długa na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku węzła S1 na długości ok. 400 m, Chopina od skrzyżowania z ul. Janowską, Mikołowska na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, Nowochrzanowska w rejonie ul. Cmentarnej i Nowocmentarnej, Towarowa w rejonie budynku policji i fragment ul. PCK. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na koniec czerwca.

W drugim tygodniu lipca zakończy się przetarg na remonty nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, gen. Jerzego Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. Inwestycja dotyczyć będzie odpowiednio odcinków od ul. Mikołowskiej do zatoki autobusowej za ul. Mickiewicza, od ul. Wiśniowej do ul. Brzęczkowickiej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Saperów Śląskich, od ul. Dworcowej w kierunku ul. Nowochrzanowskiej, od granicy miasta z Katowicami do skrzyżowania z ul. Obrzeżną Północną i ul. Bończyka wraz ze skrzyżowaniem oraz od ul. Strumieńskiego do torowiska tramwajowego. Opórcz nawierzchni na wybranych odcinkach planuje się wyremontować chodniki, wymienić bariery ochronne oraz wyregulować studzienki. Roboty dotyczące ulic Krakowskiej i Katowickiej, w związku z czwartym etapem Tour de Pologne, który przebiegać będzie przez Mysłowice, zakończone zostaną do 4 sierpnia. Pozostałe prace w terminie 63 dni od dnia podpisania umowy.

W trzecim kwartale bieżącego roku sporządzone zostaną dokumentacje projektowe na remont ulic Wybickiego od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Pukowca do ul. Ofiar Września, Wiosny Ludów, Starowiejskiej, Brzęczkowickiej i przebudowy ul. Wiśniowej. Projekt dotyczący rozbiórki i budowy mostu na Bolinie opracowany zostanie do 15 grudnia.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here