Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec zagospodarują tereny poprzemysłowe

0
fot. UM Mysłowice

Jeszcze w zeszłym roku Mysłowicom, Jaworznu i Sosnowcowi udało się pozyskać ponad 2 mln zł z funduszy unijnych na pierwszy etap projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Wczoraj w mysłowickim magistracie prezydenci trzech sąsiednich miast podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

Dzięki podpisanemu porozumieniu i unijnym środkom możliwe będzie przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej obszarów położonych w wymienionych miastach, w tym m.in.: oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych, ekspertyzy stanu technicznego obiektów, ekspertyzy w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów czy wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów poprzemysłowych.

Mysłowice dążą do rewitalizacji terenów po kopalni Mysłowice, Jaworzno chce zagospodarować hałdę w pobliżu południowej obwodnicy miasta i grunty Zakładów Chemicznych Organika-Azot, a Sosnowiec hałdy w Klimontowie oraz działki przyległe do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego i przy ul. Watta w Niwce.

– W tym gronie podpisujemy porozumienie już po raz drugi, co bez wątpienia jest dowodem na to, że potrafimy i chcemy ze sobą współpracować. Nasz wspólnie złożony wniosek dotyczący zagospodarowania terenów zdegradowanych otrzymał dofinansowanie na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej. Każdy, kto chce dziś zainwestować, chce też wiedzieć gdzie i na czym będzie inwestował, bo to rzecz bardzo ważna i stąd też nasze wspólne spotkanie – mówił wczoraj Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji ma potrwać do połowy przyszłego roku. Pierwszy etap projektu rewitalizacji kosztował będzie niespełna 2,5 mln zł, z czego 90% środków pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec współpracują także przy projekcie budowy wschodniej części Drogowej Trasy Średnicowej i choć nie udało się pozyskać dofinansowania na przedprojektową dokumentację, to jak zapewnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, lada dzień ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, który opracuje dokumentację środowiskowo-koncepcyjną pozwalającą uzyskać zgodę na budowę drogi.

Źródło: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here