Grudniowa sesja Młodzieżowej Rady Miasta

0
fot. UM Mysłowice

20 grudnia odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której omówiono jej dotychczasowe działania, a było ich niemało.

Po uroczystym otwarciu sesji i złożeniu ślubowania przez młodzieżowych radnych nastąpił wybór Komisji Rewizyjnej MRMM, której zadaniem jest monitorowanie prac zarządu oraz wykonywanie zleceń rady w zakresie kontroli. W jej skład weszli: Kamil Pajonk – przewodniczący, Damian Długajczyk oraz Vanessa Warmusz.

Następnie rozpoczęto omawianie poszczególnych działań i inicjatyw. Wraz z Kazimierzem Dziulą – naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta, poruszono temat Zespołu ds. Infrastruktury Rowerowej i wybrano Aleksandrę Targosz jako reprezentantkę młodzieżowej rady na posiedzeniach tego zespołu. Podsumowano pierwszy sukces rady, czyli koncert charytatywny dla Hani Zubel, którego inicjatorem był Kamil Pajonk. Przewodnicząca MRMM przedstawiła inicjatywę, której realizacji chcą podjąć się we współpracy z Młodzieżowymi Radami Miasta Katowice, Gliwice oraz Pilchowice. Chodzi o Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. – Chcemy, aby taka instytucja powstała i planujemy włączyć się w działania, które będą miały ją zrodzić – komentuje Aleksandra Targosz.

Podczas obrad rozmawiano też z Michałem Skibą – wicedyrektorem MOK – o imprezach towarzyszących Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mysłowicach, ponieważ rada planuje pomagać w organizacji tego przedsięwzięcia, a także o obecnym stanie realizacji konkursu „Mysłowice mają talent”. Na sam koniec zostawiono temat konferencji „MiM Converse @3 Mysłowice”, która odbędzie się 10 stycznia i będzie dotyczyła mediów młodzieżowych oraz edukacji medialnej. Młodzieżowa rada organizuje ją wraz z  ogólnopolskim portalem MiM – Media i Młodzież. Konferencja przeznaczona jest dla młodzieży licealnej, a wśród zaproszonych gości pojawią się doświadczeni dziennikarze (również z Mysłowic!), aby debatować na temat mediów młodzieżowych i podzielić się swoim doświadczeniem.

– Sesja podsumowała naszą dotychczasową pracę i plany na najbliższą przyszłość. Była dobrym zamknięciem roku, a jednocześnie dwóch miesięcy naszej pracy – tak skomentowała grudniową sesję Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice jej przewodnicząca, Aleksandra Targosz.