I Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

0
fot. ARAmedia

6 maja w mysłowickim Szybie Bończyk odbyło się I Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podczas którego rozmawiano o funduszach europejskich dla przedsiębiorców i skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych.

Efekt: ponad setka uczestników, prelegenci z ministerstwa rozwoju regionalnego, urzędu marszałkowskiego, najważniejsze instytucje z Mysłowic i mocne postanowienie: „Budzimy Mysłowice”. Organizatorem forum było Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie jest inicjatorem stworzenia w Mysłowicach Rady Przedsiębiorców. Postulatem WiR jest również to, aby raz w roku odbywała się sesja rady miasta poświęcona przedsiębiorcom.

O szansach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 mówił, otwierając forum, Michał Ptaszyński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pojawił się on w Mysłowicach w zastępstwie minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, która ze względu na dużą ilość obowiązków przyjechać nie mogła. – Budżet dla Polski na lata 2014 – 2020 to prawie 73 mld euro, z czego do dyspozycji woj. śląskiego jest 2,8 mld euro – wyliczał Ptaszyński. Gdzie powędrują te pieniądze? Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego najważniejsze cele to: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych, podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zwrócili uwagę przybyłych na spotkanie przedsiębiorców na najczęstsze błędy popełnianie podczas składania aplikacji w latach 2007-2013 i zapewnili o tym, że wkrótce odbędą bezpłatne konsultacje na temat prawidłowego wypełniania wniosków aplikacyjnych.

W dyskusji uczestniczył także prezydent Mysłowic Edward Lasok. – W najbliższym czasie zostanie wprowadzony nowy regulamin w urzędzie miasta, gdzie będzie utworzone stanowisko do spraw inwestorów, z którego będą mogli korzystać przedsiębiorcy. Mamy także w Mysłowicach Centrum Inicjatyw Społecznych, który pomaga w pozyskiwaniu środków unijnych. Liczę na to, że po tym forum będziemy mogli szybciej powołać Radę Przedsiębiorców przy prezydencie, której głos może współdecydować o tym, jakie przyjąć kierunki rozwoju dla Mysłowic – mówił.

Na koniec radna Jolanta Charchuła w swoim panelu dyskusyjnym przedstawiła zagrożenia i korzyści płynące ze współpracy sektora publicznego i prywatnego. Niewiele ponad 40 firm z Mysłowic podpisało umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej, a liczba rozliczonych projektów wynosi zaledwie 28. To zaskakująco złe dane. – Bez rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście, nie ma co liczyć na poprawę życia mieszkańców – mówiła Charchuła. – Mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy, a także częściej wprowadzają nowe produkty na rynek. Trzeba dołożyć starań, aby stworzyć przedsiębiorcom jak najlepsze warunki rozwoju – komentowała.

Podczas I Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw można było także skonsultować się z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz banku PKO BP. Forum spotkało się z licznym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców oraz osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Źródło: itvm.pl, Stowarzyszenie WiR