Reprezentantki Mysłowic w Sejmie

0
fot.UM Mysłowice

Aleksandra Targosz i Klaudia Wicher, uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach, zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu do XIX edycji Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przygotowana przez nie debata uzyskała 46 na 50 możliwych do zdobycia punktów i tym samym okazała się najlepszą w województwie śląskim i piątą w całej Polsce.

Do konkursu przystąpiło w sumie 599 zespołów z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Na obrady XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży do Warszawy pojedzie w sumie 230 zespołów z całej Polski. W skład komisji problemowej, której obrady odbędą się już 11 – 12 maja weszło 10 najlepiej ocenianych zespołów w skali całej Polski oraz najlepszy zespół na szczeblu każdego województwa. Nasz region reprezentować będą Aleksandra Targosz i Klaudia Wicher z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach. Zadaniem śląskich laureatek będzie stworzyć projekt uchwały na podstawie wniosków wypracowanych podczas debaty. Mysłowiczanki wezmą też udział w seminariach dla tegorocznych posłów i posłanek, aby już 1 czerwca uczestniczyć w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w warszawskim gmachu Sejmu. Podczas tej sesji opracowany przez nie projekt będzie poddany głosowaniu.

W całej Polsce odbyło się prawie 500 debat na temat ekorozwoju. Uczestnicy konkursu dyskusje prowadzili w szkołach, w urzędach gminy i miasta i w domach kultury. Największą popularnością wśród ich uczestników cieszyły się debaty na temat zrównoważonego transportu i ewaluacji dotychczasowych działań w obszarze ekorozwoju.

Debata przygotowana przez Olę i Klaudię: „Czy warto budować ścieżki rowerowe?” odbyła się 27 marca na sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice w obecności prezydenta Edwarda Lasoka oraz szerokiego grona zaproszonych gości.