Renowacja Cmentarza Leśnego

0
fot.UM Mysłowice

W Urzędzie Miasta Mysłowice 4 kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone renowacji „Leśnego Cmentarza Wojennego” położonego na terenie miasta. Gościem honorowym był konsul Republiki Federalnej Niemiec Peter Eck. Spotkanie zorganizowane zostało na wniosek Ruchu Autonomii Śląska koło Mysłowice.

Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego dalszej renowacji cmentarza, jak i pozostałości muru po byłym obozie pracy przymusowej przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach. – Spotkaniu przyświeca cel, by miejsce pochówku stało się miejscem upamiętnienia – powiedział na spotkaniu konsul Peterk Eck.

„Cmentarz Leśny” znajduje się na terenie Skarbu Państwa i jest w zarządzie Lasów Państwowych. Rada Miasta Mysłowice już w listopadzie 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Lasów Państwowych terenu położonego pod cmentarzem w celu upamiętnienia miejsca pochówku ofiar obozów pracy. Działanie to pozwoli na zmianę sposobu zagospodarowania i tym samym umożliwi prowadzenie prac na terenie cmentarza.

Z inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska koło Mysłowice i w porozumieniu z Lasami Państwowymi, jak tylko pozwoli na to pogoda, cmentarz obsadzony zostanie żywopłotem, który stanowić będzie jego naturalne granice.

Cmentarz znajduje się pomiędzy ulicami Piastów Śląskich i Murckowską w Mysłowicach. Utworzony został przez władze niemieckie, a chowano na nim zmarłych więźniów pobliskich obozów pracy, które powstały w latach 1941 – 1942.

Na spotkaniu obecni byli m.in. Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, I Zastępca Prezydenta Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Jan Wajant, Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska koło Mysłowice Lucjan Tomecki, radni Leon Kubica oraz Sebastian Roncoszek, dr hab. Kazimierz Miroszewski z Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Nadleśnictwa Katowice.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here