Inauguracja Roku Kardynała Hlonda

0
fot. UM Mysłowice

Uroczystą Mszą św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 21 kwietnia rozpoczęły się w Mysłowicach obchody Roku Kardynała A. Hlonda.

Mszy przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami dekanatu mysłowickiego, a uświetniły ją poczty sztandarowe mysłowickich szkół, górnicze, strażackie, organizacji kościelnych, grup parafialnych i Górnośląskiej WSP im. Kardynała A. Hlonda.

Gości uczestniczących w eucharystii – władze miasta Mysłowice w osobach prezydentów, przewodniczącego RM, radnych, władze województwa i Sejmiku Śląskiego, minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską i władze senatu GWSP na czele z JM Rektorem – powitał dziekan i proboszcz parafii NSPJ, ks. Krzysztof Kasza, wyrażając przy tym nadzieję, że w tym rozpoczynającym się ważnym dla miasta czasie osoba kardynała Hlonda stanie się bardziej znana.

Z powitaniem do parafian i mieszkańców Mysłowic uczestniczących licznie w tej wyjątkowej Mszy św. zwrócił się abp Wiktor Skworc:

Pragnę was pozdrowić tu, w tej waszej świątyni. Trwa Rok Kardynała Hlonda, który, dzięki uchwale Sejmiku Śląskiego, rozpoczęliśmy 1 stycznia. Wspominaliśmy również datę 3 stycznia – w tym dniu 1926 roku Kardynał August Hlond przyjął sakrę biskupią i został pierwszym pasterzem diecezji śląskiej – potem katowickiej. Wspominamy Kardynała, bo to postać niezwykła i zasłużona, oczekująca wyniesienia na ołtarze. Papież Pius XI bullą papieską wyznaczył Kardynała Hlonda biskupem i pasterzem diecezji śląskiej byście biskupa waszego – czytano w bulli – przyjęli jak pasterza swojego, by miał w was oddanych synów. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, kiedy modlimy się o powołania. Właśnie jednym z tych powołanych był syn śląskiej – brzęczkowickiej – ziemi August Kardynał Hlond. Biskupem w Mysłowicach był krótko, tylko pół roku, a potem został Prymasem Polski. Przeżywając Rok Hlonda chcemy złożyć mu hołd za tę jego posługę na Śląsku, bo to właśnie abp Hlond położył solidny fundament wiary, z którego czerpiemy wszyscy. Biskup August Hlond kochał Boga i ludzi. Wierzymy, że po trudach pielgrzymowania ziemskiego zakończonego w 1948 roku, został poprowadzony przez Dobrego Pasterza do źródeł wody życia.

Na zakończenie Mszy św. abp Skworc udzielił wiernym błogosławieństwa Bożego trzymając w ręce – jak zaznaczył – oryginalny pastorał Kardynała Hlonda. Za odprawienie Mszy św. na rozpoczęcie Roku Hlonda podziękował metropolicie katowickiemu prezydent miasta Edward Lasok wręczając bukiet róż. Kwiaty zostały złożone pod wystawionym przy ołtarzu portrecie Augusta Kardynała Hlonda.

Po mszy odbył się koncert Józefa Skrzeka przeplatany recytacjami znanego aktora scen śląskich, Bernarda Krawczyka. Były to recytacje wybranych publikacji Kardynała Augusta Hlonda, a muzyk wykonał utwory własne, inspirowane utworami Antoniego Hlondowskiego, brata Kardynała. Koncertowi towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez Muzeum Miasta Mysłowice.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here