ESPA: edukacja, społeczność, partnerstwo, aktywność

0
mat. prasowe

Powstała w 2006 r. fundacja ESPA w głównej mierze koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży.

Edukuje, rozwija, motywuje do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie. Stara się kształtować przyszłe pokolenia ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, wyróżniających się wysokim poziomem wartości moralnych i etycznych. Doceniając umiejętności młodych ludzi, pomaga im w odnalezieniu swojego miejsca w świecie. Nazwa fundacji została zaczerpnięta z pierwszych liter kilku słów: edukacja, społeczność, partnerstwo, aktywność.

Obecnie jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit i posiada status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia ją do otrzymywania 1% podatku.

W listopadzie 2018 r. mysłowicki oddział dołączył do fundacji ESPA, która od lat wspiera rodziny zastępcze. Zawodowe Rodziny Zastępcze z Mysłowic od wielu lat współpracują z tą organizacją. – Dzieci z naszych rodzin doświadczyły wiele dobrego, przeżyły wiele wspaniałych wyjazdów, spotkań ze wspaniałymi ludźmi, którym leży na sercu los dzieci i młodzieży. Fundacja ESPA to miejsce dla każdego. Chcemy współpracować ze wszystkimi rodzinami zastępczymi z Mysłowic, chcemy pomagać również dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – mówi Katarzyna Kubik z mysłowickiego oddziału organizacji.