Szemrany, „Gazeta Mysłowicka”, nr 4/2014 (34)

0
rys. Bartosz Kondziołka

rys. Bartosz Kondziołka

http://szarynotes.blogspot.com/