Pomnik św. Mikołaja w Rabce

0
fot. Dariusz Strzoda

Wielkimi krokami nadchodzi czas świąt Bożego Narodzenia, a wraz z nim magia prezentów, które, jak wiadomo, roznosi nie kto inny, a św. Mikołaj. Biskupa z Miry nikomu nie trzeba przedstawiać, natomiast trzeba wspomnieć, że jest takie miejsce niedaleko naszych Mysłowic, gdzie stoi prawdopodobnie jedyny w Polsce pomnik św. Mikołaja.

Rabka jest nam wszystkim doskonale znana za sprawą sanatorium dla dzieci i młodzieży. Natomiast jej historia rozpoczyna się ok. XIII w. i jest bezpośrednio związana z występującą tutaj solą. Po raz pierwszy nazwa miejscowości została wymieniona w dokumencie wystawionym przez Bolesława Wstydliwego w 1254 r., potwierdzającym posiadanie tych terenów przez Cystersów. Jan Długosz, powołując się na ten dokument, użył wyrażenia „Sal in Rabka”. Pierwsza lokacja Rabki datowana jest na rok 1364: w tym czasie Kazimierz Wielki dał pozwolenie na osiedlenie się tutaj kolonistów. Rabka przez cały czas słynęła z występujących tu solanek, które miały charakter uzdrawiający, a miastu przynosiły zyski.

Dalszy rozwój Rabki przypada na XIX w., kiedy znalazła się ona we władaniu rodziny Zubrzyckich. Założycielem uzdrowiska jest Julian Zubrzycki. W roku 1858 Komisja Balneologiczna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego przeprowadziła pierwszą analizę chemiczną rabczańskich solanek. Stwierdzono, iż zawierają one m.in. jod i brom o stężeniu, które stawia je na jednym z pierwszych miejsc w Europie.

Ciekawostką jest fakt, że podczas drugiej wojny światowej uzdrowisko w Rabce było nieczynne, źródła zostały zanieczyszczone, a aparatura wywieziona do Niemiec. Okupant przystąpił do eksterminacji ludności żydowskiej stanowiącej w Rabce dość znaczny procent społeczeństwa. Przed końcem wojny wycofujące się wojska niemieckie zniszczyły uzdrowisko: zakład przyrodoleczniczy został spalony. Dopiero w 1946 r. podjęto rozmowy na temat utworzenia tutaj dużego ośrodka leczenia gruźlicy, które zakończyły się sukcesem. W roku kolejnym otwarto pierwsze sanatorium obserwacyjne.

21 września 1953 r. nadano Rabce prawa miejskie, a 1 stycznia 1967 r. przyznano jej status uzdrowiska. Dzisiaj miejscowość znana jest w Polsce oraz poza jej granicami przede wszystkim jako sanatorium dla dzieci i młodzieży. 1 czerwca 1996 r. Rabce został nadany przez Kapitułę Orderu Uśmiechu, UNESCO i wojewodę nowosądeckiego tytuł Miasta dzieci świata.

Obecnie w Rabce znajduje się wiele atrakcji, które warto zobaczyć. Jedną z nich jest mieszczący się naprzeciwko dworca kolejowego pomnik św. Mikołaja, prawdopodobnie jedyny w Polsce. Zaprojektował go artysta Michał Batkiewicz. Wysokość pomnika to 2,6 m, a jego idea została pobłogosławiona przez Jana Pawła II, który od władz miejskich dostał jego miniaturkę. Sama bryła przedstawia postać biskupa św. Mikołaja stąpającego po kuli ziemskiej, na której są zaznaczone miasta Rabka-Zdrój, Rovaniemi i Myrra. Pomnikowi towarzyszą postacie maluchów: lapońskie dziecko trzyma herb miasta Rabka-Zdrój, a dziecko w stroju góralskim chwyta sypane przez świętego rabczańskie euro. Obok pomnika jest też kolejnych dwoje dzieci: jedno z nich trzyma w dłoniach hasło przeciwko przemocy, drugie jedzie na rowerze z napisem zachęcającym do sprzątania świata .Warto zwrócić uwagę, że postacie dzieci są wykonane w naturalnych rozmiarach. Przy pl. św. Mikołaja działa też poczta oraz biuro świętego, warto tam zajrzeć, bo marzenia przecież niekiedy się spełniają!

A dlaczego pomnik stanął akurat tutaj? Odpowiedź jest prosta. Postawienie pomnika św. Mikołaja w Rabce sprawiło, że jest on z dziećmi przez cały rok. Rabka-Zdrój to przecież najsłynniejsze w Polsce uzdrowisko dziecięce, a zarazem Miasto dzieci świata.

Nadesłano: Dariusz Strzoda