Coroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych

0
fot. Pixabay

Co najmniej raz w roku właściciele lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową powinni odbyć zebranie podsumowujące dotychczasową działalność wspólnoty oraz przyjmujące nowy plan gospodarczy do wykonania. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 85, poz. 388 z późn. zm.) koniec marca każdego roku jest ostatecznym terminem na wypełnienie powyższego obowiązku.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej zwołuje zarząd wspólnoty lub zarządca, któremu taki zarząd powierzono. Może go zwołać również każdy z właścicieli, w sytuacji gdyby zebranie nie zostało zwołane do końca marca. Zawiadomienie o zebraniu każdy właściciel lokalu powinien otrzymać na piśmie przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Zawiadomienie zawiera następujące informacje: dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.

Uczestnictwo w corocznym zebraniu wspólnoty nie jest wprawdzie bezwzględnym obowiązkiem właściciela lokalu, jednak warto na nim być, gdyż podczas zebrania podejmowane są istotne dla wspólnoty decyzje, jak: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności, udzielenie zarządowi absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków.

Jednocześnie należy wskazać, iż podjęte na zebraniu uchwały można zaskarżyć do sądu z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli naruszają one zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interesy właściciela lokalu, np. gdy zebranie właścicieli nie było należycie zwołane, gdy właściciel nie otrzymał zawiadomienia o zebraniu. Termin na wniesienie pozwu do sądu to sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here