Sztuka w mieście, miasto w sztuce. Mysłowice oczami Malczewskiego cz. 2

0
fot. magazyn

W ostatnim numerze „Gazety” została przybliżona postać artysty Rafała Malczewskiego, syna sławnego malarza Jacka Malczewskiego. Rafał Malczewski w swojej twórczości podejmował różnorodną tematykę, m.in. w kręgu jego zainteresowań znalazł się pejzaż przemysłowy Mysłowic.

Rafał Malczewski na Górnym Śląsku (oraz Śląsku Cieszyńskim) przebywał w latach 1934-1935. Był on już wówczas dojrzałym artystą. Jego podróż odbyła się na zlecenie rządu i miała na celu zobrazowanie specyfiki tego miejsca. Wrażenia z tej podróży zainicjowały powstanie reportażu malarskiego noszącego tytuł „Czarny i Zielony Śląsk”. Wśród prac wówczas powstałych znalazły się również te przedstawiające przemysłowy krajobraz mysłowicki. Malczewski ukazał m.in. „Kopalnię Mysłowice”. Nie był to jednak pejzaż panoramiczny, oddany z fotograficzną dokładnością. Artysta skupił się na fragmencie obiektów kopalnianych i przedstawił je w uproszczony sposób. Poruszająca jest przede wszystkim kolorystyka z dominującymi odcieniami szarości. Innym obrazem z wyobrażeniem Mysłowic jest dzieło noszące tytuł „Stacja Załadowcza Kopalni Mysłowice”.

W 1938 r. Rafał Malczewski po raz kolejny pojawił się na Górnym Śląsku. Również ten pobyt stał się przyczynkiem do namalowania cyklu: „Centralny Okręg Przemysłowy – reportaż malarski”. Wówczas artysta namalował ponad czterdzieści prac.

Stosunek Malczewskiego do pejzażu przemysłowego był specyficzny. Widział on w nim zniekształconą, zdegenerowaną, a wręcz groźną naturę. Jego krajobrazy nie pełniły jedynie funkcji dokumentacyjnej, a przepełnione były ekspresją i emocjami. Dodatkowo ukazywał on znikomość człowieka wobec ogromu przemysłu i przytłaczającego go świata techniki.

Przemysłowe pejzaże Rafała Malczewskiego, w tym także te mysłowickie, choć wykonane przy użyciu prostych środków, nie pozostają obojętne dla odbiorcy. Stosowana kolorystyka, kompozycja przybliżają przede wszystkim emocjonalne doznania towarzyszące twórcy podczas zetknięcia ze specyficznym krajobrazem Górnego Śląska. Twórczość Rafała Malczewskiego jest niedoceniona i wciąż pozostaje w cieniu prac jego ojca. Indywidualny przekaz Rafała jest niezwykle wyrazisty i stanowi wyjątkowe ukazanie stworzonej przez człowieka zdeformowanej rzeczywistości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here