Maraton Pisania Listów i inne lekcje społeczeństwa obywatelskiego w G2

0
fot. nadesłano

Jednym z ważnych kierunków pracy wychowawczej w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi poprzez kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób starszych, słabszych, niepełnosprawnych, a także postawy szacunku względem ludzi o odmiennych poglądach, mniejszości religijnych, narodowych i kulturowych. Jednocześnie uświadamiamy naszym wychowankom konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka i szacunku dla zwierząt.

Realizując te zadania w bieżącym roku szkolnym, uczniowie wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczyli w akcjach „Góra Grosza” i „Szlachetna Paczka”, wspierając najbardziej potrzebujące domy dla dzieci i rodzinne domy dziecka oraz rodziny w potrzebie, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji.

Świetlica szkolna wraz ze wszystkimi, którym los dzieci nie jest obojętny, prowadzi akcję zbierania nakrętek plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Wspólną inicjatywą szkolnej biblioteki i samorządu uczniowskiego jest włączenie gimnazjalistów do akcji „Zaczytani”. Aktualnie w szkole prowadzona jest zbiórka bajek dla małych pacjentów oddziałów dziecięcych szpitali. Kolejną akcją, w którą zaangażowali się gimnazjaliści, był Maraton Pisania Listów, zorganizowany już po raz drugi przez szkolną bibliotekę. Jest to akcja prowadzona przez Amnesty International, międzynarodową organizację broniącą praw człowieka.

Pierwszy Maraton zorganizowano w 2001 r. Idea pisania listów solidarności narodziła się w Polsce i oparta jest na założeniu, że „poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, a przy budowaniu kultury poszanowania praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego konieczna jest aktywizacja młodzieży już na etapie szkolnym”. Dlatego nasi uczniowie bez wahania stawili się w szkolnej czytelni i po wyborze tematu korespondencji napisali 64 listy w obronie tych, których prawa zostały złamane. Dzięki maratonowi upowszechniamy w naszym gimnazjum wiedzę na temat wolności i praw człowieka.

Gimnazjaliści nie pozostają obojętni także na problematykę ochrony środowiska i na potrzeby naszych „braci mniejszych”, czyli zwierząt. Młodzież naszego gimnazjum, świadoma zagrożeń i konsekwencji, jakie stanowi problem gór śmieci, które dosłownie zasypują Polskę – nie tylko na składowiskach odpadów, ale i na dzikich wysypiskach, kolejny już raz włączyła się do lokalnej inicjatywy sprzątania najbliższej okolicy. Doskonałą lekcją poszanowania środowiska naturalnego jest również zbiórka elektrośmieci i akcja „Lektury za makulaturę”, dzięki której udało się doposażyć zbiory biblioteki szkolnej.

W czasie ferii zimowych grupa projektowa drugoklasistów uczestniczyła w pracach porządkowych i zabiegach pielęgnacyjnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach, a także prowadziła zbiórkę karmy i przedmiotów zapewniających zwierzętom godne warunki życia.

Te i inne akcje charytatywne czy humanitarne uczą naszych gimnazjalistów współpracy i otwartości na drugiego człowieka, udzielania mądrej pomocy potrzebującym w szerokim tego słowa znaczeniu, mając jednocześnie wpływ na kształtowanie empatii i propagowanie idei wolontariatu. Trudno chyba o lepszą lekcję społeczeństwa obywatelskiego i o lepszy sposób budowania lokalnych społeczności.

Nadesłano przez: GŁŁ, Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here