Zakwalifikowani do konkursu inicjatyw

0
Plakat MOK

Mysłowicki Ośrodek Kultury informuje, że do konkursu inicjatyw zakwalifikowanych zostało osiem zgłoszonych projektów:

 1. „Druga jesień” – dzielnica Centrum,
 2. „Ogród bajek” – dzielnica Dziećkowice,
 3. „My Gorcusie” – dzielnica Dziećkowice,
 4. „Morgowskie spotkania z folklorem” – dzielnica Morgi,
 5. „Międzypokoleniowy spektakl teatrzyku Plusik” – dzielnica Brzęczkowice,
 6. „Warsztaty taneczne” – wszystkie dzielnice,
 7. „Kibicuj z Górnikiem”,
 8. „Letnie granie na rynku” – dzielnica Stare Miasto.

Komisja oceniająca zbierze się 10 czerwca o godzinie 18 w Galerii Dużej MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7. Obrady będą miały charakter otwarty, każdy może w nich uczestniczyć w roli widza, zaś wybrani reprezentanci zgłoszonych inicjatyw w charakterze jurorów. Poniżej regulamin, według którego będzie pracować komisja.

Reguły oceny inicjatyw:

 • Kolejność prezentacji inicjatyw będzie losowana przed rozpoczęciem prac komisji.
 • Każda inicjatywa ma 5 minut na prezentację przez przedstawiciela inicjatywy niekoniecznie zasiadającego w komisji, należy wysłuchać jej z uwagą.
 • Po prezentacji następuje czas na zadawanie pytań wyjaśniających przez oceniających.
 • Oceniający mają minutę na dokonanie oceny danej inicjatywy. Jeżeli inicjatywa została zgłoszona, a z jakichś przyczyn nie ma jej reprezentanta, jest prezentowana na końcu (otrzymuje numer kolejny po ostatniej wylosowanej inicjatywie) przez pracownika MOK. On też w miarę zawartych w niej danych udziela informacji komisji i podlega normalnej ocenie.
 • Oceniający nie mogą oceniać swojej inicjatywy.
 • Każdej inicjatywie można przyznać od 0 do 5 punktów.
 • Przy ocenie bierzemy pod uwagę: zgodność z regulaminem i oczekiwaniami organizatorów, wartość merytoryczną inicjatywy, czyli co dobrego uczyni dla społeczności i co może zmienić w niej na korzyść, proporcjonalność kosztów, czyli czy koszty są realne i uzasadnione, atrakcyjność przedsięwzięcia i jego zasadność. Ocena powinna być obiektywna.
 • Punkty ze wszystkich kart ocen zostaną zsumowane, a inicjatywy zostaną ułożone zgodnie z ilością otrzymanych punktów od najwyżej do najniżej ocenianych i przedstawione komisji.
 • Na podstawie zsumowanych kosztów najwyżej ocenionych inicjatyw zostanie wybranych 3-7 z nich aż do wyczerpania kwoty 22 tys. zł stanowiącej dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury skierowanej do realizacji w projekcie.
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołań.
 • W przypadku, gdyby z jakichś przyczyn losowych lub innych inicjatywa nie mogła być zrealizowana, do realizacji skierowana zostanie inicjatywa pierwsza w kolejności z listy nierealizowanych.
 • Inicjatywy nierealizowane w projekcie będą uwzględnione w planie pracy MOK na 2016 r. i realizowane przez MOK w 2016 r.
 • Po decyzji komisji wybrane do realizacji inicjatywy mogą być poddane korekcie przez organizatorów w porozumieniu ze zgłaszającymi.

Nadesłano przez: MOK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here