Rok Długosza w bibliotece

0
fot. MBP

Uchwałą Sejmu RP rok 2015 ustanowiono Rokiem Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, podkreślając jego rolę dla polskiej historiografii i heraldyki oraz znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Czytelnia Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza zorganizowała cykl lekcji bibliotecznych poświęcony tej znakomitej postaci. Sześć lekcji tematycznych odbyło się w drugiej połowie maja, przeznaczone były one dla klas III, IV i V Szkoły Podstawowej nr 2 – łącznie wzięło w nich udział 102 uczniów.

Treścią zajęć było zapoznanie młodzieży z życiem i dziełem Jana Długosza – przedstawiono jego biografię oraz czasy, w których żył. Punktem zamykającym wszystkie zajęcia było pisanie przez uczestników własnej mini kroniki, w której należało opisać swój kraj i miejsce zamieszkania, a także ulubione sporty i zabawy. Komisja oceniała te prace i nagradzała najlepsze.

Nadesłano przez: MBP