Eliminacje do konkursu krasomówczego

0
fot. freeimages.com

16 października w Muzeum Miasta Mysłowice odbędą się eliminacje do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, którego finał będzie miał miejsce 7 listopada w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tegorocznej edycji przewodzi hasło „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym” (A. Einstein). Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania pięciominutowego przemówienia na temat zgodny z hasłem przewodnim.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: marszałek województwa śląskiego, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, kurator oświaty w Katowicach, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Rada Języka Polskiego w Warszawie oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

– To przedsięwzięcie edukacyjne motywujące do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształtujące wysoką sprawność językową, skłaniające do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowujące do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym – mówi o celu nadrzędnym konkursu Teresa Bialucha, radna miasta Mysłowice i zarazem prezes mysłowickiego koła Związku Górnośląskiego oraz zachęca do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej www.krasomowczy.pl, na której można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje oraz regulamin konkursu.

Organizatorem mysłowickich eliminacji jest Koło Mysłowice Brzezinka Związku Górnośląskiego. Wszyscy chcący wziąć udział w eliminacjach w Mysłowicach mogą przesyłać zgłoszenia do prezes Bialuchy.

Nadesłano przez: Dorota Hamerlok