Wiosenne odwiedziny MOK-u na mysłowickich podwórkach

0
fot. MOK

W ramach projektu „Odczarowane podwórka 2014” Mysłowicki Ośrodek Kultury postanowił odwiedzić osiem zgłoszonych podwórek, na których zostaną zorganizowane małe festyny w celu integracji społeczeństwa.

Jeśli chcielibyście zmienić przestrzeń, w której mieszkacie (podwórko, plac, najbliższe otoczenie), wystarczy powiadomić o tym MOK i tym samym zgłosić swoją kandydaturę. W każdy wtorek miesiąca, od maja do czerwca, w godzinach popołudniowych placówka odwiedzi wybrane miejsca.

Pierwszym etapem projektu będzie zbadanie historii wybranych podwórek, zbudowanie mapy zasobów i źródeł opartej o potrzeby i potencjał społeczny mieszkańców podwórek oraz przygotowanie wstępnego programu edukacyjno-artystycznego dopasowanego do tych miejsc. Następnie wszystko zostanie zaprezentowane na ośmiu placach, aby nawiązać współpracę z mieszkańcami i wzbudzić ich zainteresowanie.

W okolicach lipca spośród ośmiu zostaną wytypowane trzy podwórka. Zostaną tam przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które mają na celu doprowadzić do wizualnych zmian podwórek. Przeobrażenie podwórka konstruowane będzie w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Na tym etapie MOK planuje ogłosić konkurs na najlepsze „Odczarowane podwórko 2014”, w którym nagrodą główną będą elementy na stałe wpisujące się w charakter placu.

Finalny etap czwarty, przewidziany na wrzesień/październik, to prezentacje dwumiesięcznej pracy edukacyjno-warsztatowej mieszkańców podwórek. Nagrodą główną będzie wycieczka dla najaktywniejszych twórców zmian.

Wolne terminy dla majowo-czerwcowych spotkań integracyjnych: 20 maja, 27 maja, 3 czerwca, 24 czerwca.

Jeśli chcecie zgłosić swoje podwórko, skontaktujcie się z wicedyrektorem MOK Michałem Skibą: tel. 32 222 66 70 wew.41, wicedyrektor@m-ok.pl.