Otwarcie wystawy „Historia społeczności żydowskiej w Mysłowicach”

0

23 października o godz. 10 na cmentarzu żydowskim przy ul. Stawowej w dzielnicy Piasek odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Historia społeczności żydowskiej w Mysłowicach”.

– Wystawa składa się z ośmiu plansz ze zdjęciami oraz opisami i została przygotowana przez Muzeum Miasta Mysłowice – mówi Adam Plackowski, dyrektor placówki. Będzie przedstawiać historię mysłowickiej społeczności wyznania judaistycznego na przestrzeni wieków – od XVII do pierwszej połowy XX w. Autorzy omówili temat przybycia pierwszych Żydów do Mysłowic, powstania gminy żydowskiej, wybudowania dwóch synagog oraz historii utworzenia dwóch cmentarzy na Piasku. Ukazano również sylwetki obywateli Mysłowic pochodzenia żydowskiego, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój miasta. Na jednej z plansz zaprezentowano temat trwających prac rewitalizacyjno-dokumentacyjnych na cmentarzu.

Wystawa powstała na skutek społecznej inicjatywy zapoczątkowanej latem 2013 r. Wówczas grupa społeczników z Mysłowic podjęła się prac porządkowych na cmentarzu. W wyniku wytrwałej, ponad rocznej pracy wolontariuszy, przy pomocy wielu osób dobrej woli i wsparciu Urzędu Miasta Mysłowice, udało się odtworzyć dawny wygląd cmentarza oraz odsłonić fundamenty domu pogrzebowego. Prace na cmentarzu żydowskim polegały na usuwaniu śmieci i rozrośniętej dziko zieleni, podnoszeniu nagrobków oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. Odsłonięto i podniesiono powalone pomniki nagrobne, by uwidocznić inskrypcje.

– Zakrojone na szeroką skalę prace trwają już od dłuższego czasu i uczestniczą w nich pasjonaci oraz mieszkańcy Mysłowic. Zainteresowanie, jakie udało nam się wywołać wśród przedstawicieli społeczności żydowskiej, zaowocuje dalszymi badaniami i poszerzaniem wiedzy jak, i odnowieniem kontaktów z emigrantami rozsianymi po całym świecie – zapewnia Plackowski.

Twórcy przygotowując wystawę, korzystali z materiałów archiwalnych zachowanych w Archiwum Państwowym w Katowicach, z Czerwonej Księgi Mysłowic, materiałów Muzeum Miasta Mysłowice oraz z pozycji wydawniczych, które ukazują historię Żydów na Górnym Śląsku. Nieocenionym źródłem informacji był Dariusz Walerjański, który dokonał merytorycznej korekty przygotowanych tekstów.

Swoją obecność na otwarciu wystawy zapowiedzieli m.in. Naczelny Rabin Górnego Śląska Yohoshua Ellis oraz redaktor „Wirtualnego Sztetla” Krzysztof Bielawski z Muzeum Polskich Żydów w Warszawie.

Źródło: UM Mysłowice